روز دوشنبه در مجلس آخوندی بحران درونی رژیم برسر ارگانهای تحت کنترل خامنه‌ای و فضیحت جاسوسی و فساد در نظام ولایت فقیه بالا گرفت.

رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس آخوندی و نماینده سؤال کننده از وزیر دفاع گفت: من مراتب تأسف خودم را باید اعلام بکنم از آئین‌نامه داخلی مجلس و شاید هم قانون اساسی که دست نمایندگان را بسته که از سپاه پاسداران نمی‌توانند سؤال کنند از صدا و سیما نمی‌توانند سؤال بکنند مجبور هستند از یک دستگاه متناظر در دولت سؤال را مطرح بکنند. 
در سؤالی که از وزیر امور خارجه در صحن مطرح شد با موضوع دو تابعیتیها فیلمی در صحن در سال گذشته مطرح شد و پخش شد که اون فیلم باعث ایجاد شائبه ناامنی روانی انتشار تشویش اذهان عمومی در سراسر کشور شد به کسر ثانیه شاید در فاصله ربع ساعت این فیلم در سراسر کشور پخش شد.
قوه قضاییه اعلام می‌کند که یکنفر جاسوس است وزارت اطلاعات می‌گوید جاسوس نیست سپاه پاسداران می‌گویند جاسوس هست هم در حوزه محیط‌زیستی این اتفاق افتاد هم در حوزه این موضوع دو تابعیتیها...

حاتمی وزیر دفاع رژیم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده فیلمی که در کمیسیون امنیت ملی به‌صورت داخلی به نمایش در آمده با فیلمی که در صحن علنی نمایش داده شده به‌لحاظ موضوع مشابهت دارد اما به‌لحاظ اصالت با هم متفاوت هست فیلم منتشر شده در صحن علنی را فاقد سندیت و اعتبار رسمی اعلام کردند و انتشار آن و انتصاب آن به سپاه را غیرمسئولانه در این نامه اعلام کردند. [همهمه و اعتراض نمایندگان آخوندی]
رحیمی نماینده مجلس آخوندی: من یک نکته را عرض می‌کنم یک شبکه خاکستری در سراسر کشور مشغول فعالیت هست با هدف تفرقه افکنی ناامید کردن مردم و دشمن تراشی گاهی به اسم انقلابی‌گری [همهمه و اعتراض نمایندگان]
رحیمی: سریال گاندو را چه کسی تأمین مالی کرد [اعتراض و همهمه نمایندگان آخوندی]
... دقیقاً در مسیر این فیلمی که در صحن پخش شد و اعتبار مجلس را زیر سؤال برد چرا دوستان ما عصبانی هستند همکاران ما عصبانی هستند منتهی [اعتراض و همهمه نمایندگان]...... آقای نوروزی دقیقاً گاندو دو

[صدای اعتراض قاضی‌پور و حاجی دلیگانی با صدای بلند در صحن]
[ قاضی‌پور که او را بزور از روی تریبون مجلس نمایندگان پایین می‌کشند و اعتراض قاضی‌پور و دویدن وی به سمت صندلی]‌
[داد زدن قاضی‌پور در صحن]