رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حکومت آخوندی را حکومت شماره یک تروریستی در جهان نامید.

وی گفت به توافق رسیدن با این رژیم دشوارتر شده ولی اوضاع به هر سمتی برود، من هیچ مشکلی ندارم.
دونالد ترامپ که همراه نخست وزیر پاکستان به سئوالات خبرنگاران پاسخ می داد گفت: بنابراین بگذارید ببینم چه اتفاقی می افتد. ما برای بدترین شق ممکن آماده ایم کما اینکه آماده ایم برای شکل دیگر. ما بسیار متعهد هستیم. آنها حکومت شماره یک ترور در دنیا هستند.
دونالد ترامپ گفت: رژیم ایران میگوید که آنها مذهبی هستند ولی خیلی دروغ می گویند. ما پهپاد آنها را با مکانیزم پیشرفته ای پایین کشیدیم. بجای اینکه بگویند آری پهپاد ساقط شده گفتند نه چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. در مورد دستگیری ماموران سیا هم تماما دروغ سرهم کردند. این یک پروپاگاند بود.
ترامپ افزود: من فکر می کنم رژیم ایران نمیداند که آنها در چه وضعیتی قرار گرفته اند. در حال حاضر وضعیت آنها به هم ریخته است. بلحاظ اقتصادی مشکلات بسیار زیادی دارند. وضعیت مملکت در آشفتگی است. سراسر ایران شاهد تظاهرات است. نرخ تورم ۷۵ در صد است و آنها بعنوان یک حکومت خیلی ضعیف عمل می کنند.
رئیس جمهور آمریکا هم چنین گفت: قراردادی که اوباما با این رژیم بست فاجعه بود، این قرارداد موشک های بالستیک را شامل نمی شد. و آنها نمیتوانستند سایت های مهم را بازدید کنند. اشتباهات زیادی وجود داشت. آنها۱۵۰ میلیارد دلار پول به رژیم ایران دادند که یک و هشت دهم میلیارد دلار آن نقد بود. یعنی چندین هواپیما مملو از پول نقد. یکی از بهترین کارهایی که کردیم خاتمه دادن به این قرارداد مسخره بود.
ترامپ اضافه کرد: راستش را بخواهید برای من بسیار سخت تر می شود که با رژیم ایران قراردادی ببندم. زیرا آنها رفتار خیلی بدی دارند و این وضعیت می تواند به هر سمتی برود. ولی به هر سمتی که برود من هیچ مشکلی ندارم.