جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا درباره تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی موضعگیری جدیدی کرد.

وی گفت: «یکی از بدترین اشتباهات توافق با رژیم ایران، که در حال حاضر به طور کامل نمایان شده این است که به رژیم ایران اجازه داد شد که برنامه غنی سازی اورانیوم داشته باشد. رژیم ایران نباید غنی سازی (اورانیوم) داشته باشد. فشار حداکثری تا زمانی که این رژیم جاه طلبی های اتمی و فعالیت های مخرب خود را کنار بگذارد، ادامه خواهد داشت».

وزارت خزانه داری امریکا همچنین با صدور اطلاعیه ای، تحریمهایی را علیه شماری از سرکردگان شبه نظامیان تروریست رژیم آخوندی در عراق اعلام کرد.
به نوشته رویترز، خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا تحریمهایی را علیه ۲ تن از سرکردگان شبه نظامی عراق و ۲ تن از استانداران پیشین عراقی وابسته به رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر و فساد تحریم کرد
سیگال مندلکر معاون خزانه داری در تروریزم و اطلاعات مالی گفت ما به حسابرسی از افرادی که در نقض جدی حقوق بشر دست داشته اند ادامه می دهیم که شامل ناقضان حقوق اقلیتهای مذهبی و سردمداران فساد میشود که از مواضع خود سو‌ءاستفاده کرده اند تا جیب خود را پر کنند و به قیمت فقر شهروندان در قدرت بمانند