وزارت خزانه داری امریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شبکه غنی سازی هسته ای جهانی رژیم ایران را تحریم میکند.

در این بیانیه که روز ۱۸ ژوئیه منتشر شده آمده است:
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا علیه شبکه ای از شرکتهای پوششی و نمایندگیها که دست اندرکار تهیه مواد حساس برای عناصر تحریم شده برنامه هسته ای رژیم ایران بودند، اقدام کرد. افراد و نهادهایی که هدف قرار گرفته اند مستقر در ایران، چین و بلژیک هستند و بعنوان یک شبکه تدارکات رسانی برای شرکت فنآوری سانتریفوژ ایران عمل کرده اند که نقش تعیین کننده ای در برنامه هسته ای غنی سازی اورانیوم رژیم ایران دارد. وزارت خزانه داری در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ شرکت فنآوری سانتریفوژ ایران را متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم کرد. با این فرمان اجرایی تحریمها بر تکثیر کنندگان تسلیحات کشتارجمعی مجاز می شوند.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت، ”خزانه داری برای از کار انداختن شبکه تهیه و تجهیز اتمی رژیم ایران اقدام کرده است شبکه یی که با شرکتهای پوششی مستقر در چین و بلژیک مرتبط بوده و به نفع اهداف بدخواهانه این رژیم کار می کرده اند. دولت آمریکا نسبت به غنی سازی اورانیوم توسط رژیم ایران و سایر رفتارهای تحریک آمیز این رژیم عمیقا نگران است و به هدف قرار دادن همه آنهایی که از برنامه هسته ای رژیم ایران پشتیبانی میکنند، ادامه خواهد داد.“ ....

برخی شرکتها و افرادی که مشمول تحریمهای جدید خزانه داری امریکا قرار گرفته اند عبارتند از:
-باختر رعد سپاهان: شبکه حمایت از تهیه و تجهیز در ایران، بلژیک و چین و کارمند آن افسانه کریمی عادگانی
محمد فخری زاده ...
سلیم بروجی
مهدی نجفی
-دفتر شرکت باختر رعد سپاهان در بلژیک و مدیر آن سهیل طالبی
شرکت واردات و صادرات سانمینگ سینو-یورو، در چین به مدیریت سهیل طالبی
SANMING SINO-EURO IMPORT AND EXPORT CO., LTD
-شرکت صنایع آلومینیوم هنان جیایوان مستقر در چین ....
شرکت سوژو اوان اسپشال آلوی
SUZHOU A-ONE SPECIAL ALLOY CO., LTD (Chinese Simplified: 苏州埃文特种合金有限公司)
صنعت مغناطیسی سوژو ژونگشنگ از چین؛
SUZHOU ZHONGSHENG MAGNETIC INDUSTRY CO., LTD
شرکت تأمین کالای سبز ارس در ایران
TAMIN KALAYE SABZ ARAS COMPANY
و شرکت مهندسی مکانیک و بازرگانی تاوو در بلژیک،

وزیر خارجه امریکا:اصلی ترین حکومت حامی تروریسم نباید اورانیوم غنی سازی کند

بدنبال تحریمهای جدید امریکا علیه رژیم آخوندی، مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا در پیامی نوشت: بعنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری مان، آمریکا یک شبکه جهانی شرکت ها و مامورانی را که مواد برای برنامه اتمی ایران تهیه می کردند تحریم کرد. اصلی ترین کشور حامی تروریسم نباید اورانیوم غنی سازی کند.