بزرگداشت نبرد تاریخی مردم ایران برای آزادی اشر ف ۳-جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹)

سخنرانی سناتور جوزف لیبرمن – کاندیدای معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در سال۲۰۰۰

از شما بسیار متشکرم خانم رجوی، ساکنان اشرف و میهمانان گرامی، خانمها و آقایان. افتخار بسیار بزرگی است که اینجا هستم. من همراه با «هاداسا» همسرم به اینجا آمده ایم. هاداسا فرزند بازماندگان هولوکاست نازیها در اروپا است. او در نمایشگاهی که چند دقیقه پیش دیدیم، طنین هولوکاست را می بیند. او می داند همانطور که من می دانم، وقتی بازماندگان هولوکاست گفتند دیگر هرگز، مفهومش این بود که دیگر هرگز. و مفهومش بطور خاص این بود که دیگر هرگز رژیمی مانند آن، که یک ملت بزرگ را به اسارت درآورده است و در تهران حکومت می کند، دیگر هرگز این رژیم نخواهد توانست با مردم همانطور رفتار کند که با کسانی که ما در این نمایشگاه دیدیم، رفتار شده است. این همان چیزی است که سازمان مجاهدین خلق بخاطرش تلاش می کند. به همین دلیل، همانطور که رودی جولیانی گفت، شما خیلی مهربان هستید که از ما آمریکاییان و سایرین از سراسر جهان تشکر می کنید، از کسانی که از آرمان و هدف شما حمایت کرده اند اما صادقانه بگویم، شما به ما این فرصت را دادید که نسبت به اصول ملی خودمان و اصول جهانی وفادار باشیم. در بیانیه استقلال ‌آمریکا، حدود ۲۵۰ سال پیش، چه نوشتند؟ اینکه ما این واقعیت را بدیهی می دانیم که خدا همة افراد را بطور مساوی خلق کرده و اینکه خدا حق زندگی، آزادی و خوشبختی را ارزانی او داشته است. خدا این حقوق را فقط به آمریکاییان نداده بلکه به هر کودکی که بدنیا می آید و به هر جوانی که جانش را بخاطر سبعیت رژیم ایران از دست داده ارزانی کرده است. بنابراین، شما در سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به ما این فرصت را داده اید که نسبت به اصول و پرنسیپهای ملی خودمان وفادار باشیم. از یک لحاظ، اگر شما لحظه ای با من بیایید، احساس می کنم که روح دوست عزیزم و مدافع بزرگ شما، سناتور جان مک کین را نمایندگی می کنم.
جان به این هدف اعتقاد داشت و با تمام قلبش برای آن جنگید. در ابتدا کسانی بودند که به او می گفتند از آن فاصله بگیر، تو این گروه را نمی شناسی. جان مدتی را صرف کرد تا بیاموزد و تبدیل شد به مدافع سرسخت آزادی مردم ایران و رهبری سازمان مجاهدین، مانند هر کسی در هر جای جهان. جان در آوریل ۲۰۱۷ به اینجا و به اشرف ۳ آمد. وقتی برگشت به من گفت، جوزف، یک اشرف جدید در شرف تکوین است. من هنوز نمی‌توانم بخش عمده آن را ببینم و اینکه آن در یک محل زیبا در آلبانی قرار دارد و می گفت من این افراد را می شناسم و آنجا تبدیل به یک چیز فوق العاده خواهد شد و همینطور هم شد. خیلی وقتها ما بخاطر اهدافی می جنگیم که هرگز نمی دانیم چیزی بدست می آوریم یا نه. کار کردن در کنار شما برای همه ما مفاهیم زیادی داشته است، اینکه ساکنان کمپ اشرف و لیبرتی نهایتا از چنگال رژیم ایران رها شدند اما آمدن ما به اینجا و امروز برای دیدن این جامعه با شکوهی است که شما ساخته اید و اعجاب آور است و به ما درسهایی را می آموزد. یکی از این درسها این است که ساکنان لیبرتی و اشرف، قطع نظر از اینکه چه شقاوتهایی در حق آنها از سوی رژیم ایران شده، هرگز تسلیم نشدند. یک نقل قولی از چرچیل را به یاد می آورم که می گوید هرگز هرگز هرگز تسلیم نشو. و درس دیگری که دارد این است که سازمان مجاهدین خلق هرگز شما را بحال خود رها نکرد، تحت رهبری خانم مریم رجوی.
داستان شما داستان آن چیزی است که سازمان مجاهدین بخاطرش تلاش می کند یعنی جنگیدن برای آزادی.
بنابراین، گام برداشتن در این راهروها، هشدار دهنده و غمگینانه است ولی در نهایت این نمایشگاه الهام بخش است و تمام داستان اشرفی ها الهام بخش است.
ما با هم با حمایت و رهبری که خانم رجوی و سازمان مجاهدین فراهم کرده اند و خواهند کرد،یک ایران آزاد و مستقل را محقق خواهیم کرد. با قدرت این جنبش، با کسانی که در اینجا هستند و مردمی که امروز در سراسر ایران هستند و در انتظار لحظه ای می باشند که قیام کنند و با حمایت مردم سراسر جهان که امروز در اینجا نمایندگی می شوند، روزی در اشرف ۴ گرد هم خواهیم آمد و آنجا در تهران- ایران خواهد بود و مهمانی بزرگی برپا خواهیم کرد. خدا شما را حفظ کند.