اینگرید بتانکور

به خاطر این برنامه خیلی متشکرم، مریم. این لحظه تکان دهنده‌یی برای همه ما است. من شش ماه پیش اینجا بودم و حتی نمی‌توانستم به خواب ببینم بعد از شش ماه، چیزی را که شما در این محل انجام داده‌اید. شگفت انگیز است. ساختمان‌ها، درخت‌ها، محوطه‌ سازی‌ها و خیابان‌ها. می‌خواهم به تک تک شما اشرفی‌ها تبریک بگویم زیرا احساس افتخار می‌کنم که دوست شما هستم و به این دلیل افتخار می‌کنم که من فداکاری شما را دیده‌ام. نه فقط فداکاری همه افرادی که در نمایشگاه دیدیم، با زندگانی‌شان، کودکان و زنانی که می‌توانستند فرزندان ما و بخشی از خانواده ما باشند ولی تصمیم گرفتند با استبداد و دیکتاتوری مقابله کنند و بالاترین قیمت را پرداخت کردند یعنی زندگی خود را، تا همه ما را قادر سازند که در این جهان آزاد باشیم. این فداکاری امروز اولین ثمره خود را به بار نشانده است. ما آنرا اینجا به عنوان یک نمونه می‌بینیم. اینجا در شهر اشرف ۳. زیرا ما معنی آن چیزی را که بعنوان یک معجزه می‌بینیم، می دانیم. یعنی از روی ساختن این محل شگفت انگیز در یک ناکجا آباد می توانم بدانم که قادر خواهید بود، وقتی به ایران باز گردید، چه چیزی بسازید. من در چند سالی که با شما بوده‌ام و سازمان شما را زیر نظر گرفته‌ام هر بار شگفت زده میشوم. نه تنها با دیدن همبستگی و ارزشها و اصول شما، بلکه در هوشیاری سیاسی شما، و در دور اندیشی و هوشمندی که در تمامیت سازمان از آن برخوردارید. و باید بگویم که به عنوان یک زن، بسیار بسیار افتخار می‌کنم. زیرا فکر می‌کنم در جهان سازمانی مانند سازمان مجاهدین وجود ندارد که به زنان چنین جایگاهی در رهبری بدهد.
پیروزی شما پیروزی ما است. و ما می‌دانیم که به زودی همراه شما در تهران خواهیم بود و پرچم ایران را در کنار پرچم عدالت و دمکراسی بر خواهیم افراشت.