پنجاه نماینده کنگره آمریکا به لغو معافیتهای اتمی حکومت آخوندی فراخوان دادند.

در پی تخلفات رژیم آخوندی از تعهداتش دربرجام ودر ادامه هشدارهای پی درپی اتحادیه اروپا و آمریکا به رژیم در رابطه با افزایش غنی سازی و انباشت اورانیوم، پنجاه نماینده کنگره آمریکا خواهان لغو کلیه معافیتهای اتمی رژیم شدند.
پنجاه نماینده کنگره آمریکا در نامه خود از دونالد ترامپ خواستند: با توجه به اقدامات رژیم ایران، تمامی معافیت‌های این رژیم مرتبط با برنامه هسته‌ای در قالب برجام را لغو کند و آخرین باقی‌ماند‌ه‌های توافق هسته‌ای شکست‌خورده برجام را یکبار برای همیشه از بین ببرد.
نمایندگان کنگره آمریکا نوشتند: درحال حاضر این معافیت‌ها به رژیم ایران اجازه می‌دهد با دیگر کشورهایی که هنوز به برجام متعهد هستند، در سه سایت هسته‌ای فردو، اراک و نیروگاه اتمی بوشهر، همکاری کند.
پیش از این شماری از اعضای برجسته سنای آمریکا نیز خواستار لغو کامل همه معافیتهای اتمی رژیم در چارچوب برجام به خاطر کاهش تعهدات برجامی حکومت آخوندی شده اند.