دژخیمان خامنه‌ای طی روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه ۹ زندانی را شهرهای، ارومیه، ماهشهر، نوشهر و خنداب اعدام کردند.

در خنداب و نوشهر دو زندانی که یکی از آنها زن بود در ملاٌعام حلق‌آویز شدند.