در یک اعدام جمعی، دژخیمان خامنه ای چهار زندانی را در ارومیه اعدام کردند.

این اعدامهای جنایتکارانه صبح روز سه‌شنبه 25 تیرماه صورت گرفت.