تام مک‌کلینتاک – نماینده کنگره آمریکا

از تک‌تک شما به‌خاطر حضورتان در اینجا تشکر می‌کنم. جنبش آزادی ایران نه فقط تاب تحمل داشته بلکه بسیار گسترش پیدا کرده، آن هم در برابر بی‌عدالتی‌ها و شقاوت‌های رژیم نامشروع ایران. بی‌عدالتی‌ها و شقاوت‌هایی که بسیار گسترده و مورد انزجار هستند.
هر چه دیکتاتوری آخوندها شدت پیدا کرده، عزم مقاومت در برابر آن هم جزم‌تر شده است. داستان ایران هر چه بیشتر بازگو می‌شود، از میراث باستانی غرورآفرین آزادی و تمدن تا وضعیت شوم کنونی آکنده از استبداد و وحشت‌آفرینی، جهان بیشتر و بیشتر به‌حمایت از آرمان شما بر می‌خیزد. ما این‌را در رهایی رزمندگان آزادی مجاهدین از محاصره در عراق دیده‌ایم.
ما این را در اقدام ۷۵ نفر از همکاران من در مجلس نمایندگان دیده‌ایم که قطعنامه H-Res 374 را مشترکاً ارائه کرده‌اند. این قطعنامه بر حمایت عمیق ما از خواسته مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی در ایران تأکید می‌کند. ایران یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تمدن‌های تاریخ بشر است. ولی مورد ستم و غارت اراذل و اوباشی قرار گرفته که خود را حاکمان ایران نامیده‌اند. تصرف قدرت توسط آنان نامشروع است و زمان سرنگون‌کردنشان نزدیک می‌شود. استیصال آنها، هم در داخل و هم در خارج کشور آشکار شده.
در داخل، حاکمیت وحشتی که علیه مردم خود ایجاد کرده‌اند، اثبات می‌کند که تنها از طریق کشتار، خشونت و ستم می‌توانند حکومت کنند.
و در خارج، حملات آنها علیه تجارت صلح‌آمیز، پشتیبانی و هدایت تروریسم بین‌المللی، تهدیدات هسیتریک فزاینده آنها علیه همسایگانشان و از همه جدیدتر حمله تحریک‌ناشده آنها به‌یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در فضای هوایی بین‌المللی، همگی علائم آشکار و غیرمشتبه استیصال و هراس هستند.
تمامی جهان آزاد شاهد نبرد شما است و تاریخ، پیروزی محتوم شما را با این کلمات، پیش‌بینی می‌کند «سیک سمپر ترنیس» یعنی دیکتاتورها همواره محکوم به‌فنا هستند. رزم‌آوری و شجاعت شما تحسین و احترام مردمان سراسر جهان را برانگیخته، حتی در خلال مشکلات و خطرهای فعلی. شمایید که فصل بعدی تمدن انسانی را می‌نگارید، آنگاه که اوضاع تیره‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسید مردم ایران این دیکتاتورها را از مواضعشان عقب راندند و کشور خود را بار دیگر به‌عنوان الگوی آزادی و عدالت، روشن‌بینی و فراگیری، بردباری و شکوفایی بسازید. هم‌چنان‌که در ایام گذشته بود و هم‌چنان‌که بار دیگر در ایام پیش رو، خواهد بود.
مردم ایران می‌دانند و جهان هم می‌داند. ما به‌سرعت به‌یکی از لحظات تاریخی نادر نزدیک می‌شویم که در آن جهان می‌تواند یک شبه تغییر کند. عاشقان و به‌پا دارندگان آزادی در کشور ما و در سراسر جهان در کنار شما ایستاده‌اند و هم‌چنین بسیاری نسل‌های بعدی آینده ایرانیان که به‌گرامیداشت و بزرگداشت هر آن چیزی خواهند پرداخت که شما در این نسل انجام دادید تا برای آنها شکوفایی، شادی و کرامتی را که با آزادی ممکن می‌شود فرا آورید. و این حق آنها است. خدا همه شما را مشمول لطف خود کند.