برد شرمن –نماینده ارشد دموکرات در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

بسیار مسخره است که کشور بزرگی همانند ایران، کشوری که برای ما اولین اعلامیه حقوق بشر را به ارمغان آورد، حالا مجبور است که تحت یک نظام سرکوبگر و غیر دموکراتیک به‌سر ببرد، رژیمی که اقدام به کشتن مردم می‌کند، رژیمی که دست به تجاوز بین‌المللی می‌زند، با این هدف که افکار مردم را از فساد مالی خود منحرف کند. این وضعیت باید خاتمه یابد. این رژیمی است که به انجام اعدام‌های جمعی مشهور است، روزنامه‌نگاران را زندانی و ترور می‌کند، به بنیادگرایی در سراسر منطقه سوخت می‌رساند. و ایرانیان ایستاده‌اند؛ آن‌هم به‌رغم ریسک زیادی که برای خود به‌جان خریده‌اند. ما در همبستگی در کنار ایرانیان شجاع ایستاده‌ایم در مبارزه برای آغاز فصل جدیدی در تاریخ این کشور بزرگ. این فصل جدید، توسط ایرانیان نوشته خواهد شد، نه توسط آمریکاییان. دموکراسی برای ایران از داخل ایران حاصل می‌شود، نه توسط دخالت نظامی آمریکا و شاید این رژیم در فاز آخر خود قرار داشته باشد، در حال تقلا کردن است. از منحرف‌کردن افکار مردم از فساد حاکمه نا امید گشته است. هم‌چنین می خواهم از این فرصت استفاده کنم تا از خانم مریم رجوی قدردانی کنم، برای دفاع از دموکراسی، حقوق زنان و اقلیت‌ها در ایران. دموکراسی و برابری فقط اصولی نیستند که ما آن‌را قدر بشناسیم، بلکه حقوقی متعلق به مردم است و ما این آرمان‌ها را در سراسر جهان ارج می‌گذاریم و در سراسر ایران. من حامی اصلی قطعنامه ۳۷۴ کنگره از حزب دموکرات هستم، قطعنامه‌یی در حمایت از مردم ایران برای آزادی عقیده و در محکومیت رژیم ایران برای فقدان حقوق بشر. بسیار مفتخرم که توانستم توسط پیام ویدیویی در اکتبر۲۰۱۸ در تظاهراتی در پاریس اعلام کنم که وزارت دادگستری ما، دو مأمور رژیم ایران را متهم کرد که در حال جمع‌آوری اطلاعات از اعضای اپوزیسیون ایران در واشینگتن بودند، جویای این هستم که تماماً به شما ملحق شوم، در جایی که نظاره‌گر باشم، در جایی که شاهد یک انتخابات آزاد در ایران باشیم که مطابق استاندارهای بین‌المللی و آزادانه و منصفانه صورت گیرد، با شما در ایران دیدار خواهم کرد.