یک ارگان دولت آخوند روحانی به اختلاسهای چندهزار میلیاردی و فساد سیستماتیک در قلمروهای مختلف نظام ولایت فقیه اعتراف کرد.

روزنامه حکومتی ایران متعلق به دولت آخوند روحانی در شماره اول تیرماه خود می نویسد: عدد و رقمهایی که از مفاسد اقتصادی به گوش میرسد، آنقدر بزرگ شده که خارج از درک مردم عادیست. از اختلاسهای چند هزارمیلیاردی و حقوقهای نجومی گرفته تا برداشت بی رویه از صندوق ذخیره فرهنگیان و املاک نجومی. جُوُلان سلاطین هم به راه است. یکی سلطان سکه و دیگری سلطان کاغذ، اخبار مرتبط با فساد به صدر اتفاقات و اخبار روزمره ایرانیان آمده است.
این رسانه حکومتی با اشاره به گزارشی که توسط دولت آخوند روحانی درباره فساد حکومتی تهیه شده، افزود: از میان ۱۰۰ مسأله کشور که به اجماع نخبگان رسیده است، فساد سیستمی، مهمترین چالش اجتماعی کشور در سالهای پیش رو گزارش شده است. یک کارشناس رژیم نیز درباره میزان ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت: تحقیقات انجام شده در جهان نشان میدهد که میزان فساد در جمهوری اسلامی ما بسیار بالاست و فساد سیستماتیک شده است.
در واقع دامنه فساد در قلمروهای مختلف زیاد است. آنچه در رسانه ها در مورد فساد اقتصادی ارائه میشود را میتوان به کوه یخی تشبیه کرد که در واقع سرش از روی آب بیرون آمده است، ولی بخش اعظم این فساد رسانهای نمیشود.
فساد (در ایران) به اوج خودش (رسیده است).

شهردار رژیم در تهران به فساد فراگیر 'در تمام رده‌ها' در شهرداری تهران اعتراف کرد.
رسانه‌های حکومتی گزارش دادند: پیروز حناچی، شهردار تهران گفت "در تمام رده‌ها" فساد وجود داشته و حداقل با ١٠ مورد کلیدی برخورد کردیم که مربوط به تمام رده‌ها می‌شد."
وی گفت: فساد نظام را تهدید می‌کند.