فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن در گرامیداشت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران