رسانه‌های کانادا گزارش دادند: تلویزیون سی بی.سی و رادیو کانادا در تحقیقات مشترکی اعلام کردند رژیم ایران از طریق یک بسیج اینترنتی با استفاده از رسانه‌های کانادا اقدام به دروغپراکنی کرده و حداقل در یک مورد موفق بوده است.

شرکت تحقیقاتی سیتیزن لب وابسته به دانشگاه تورنتو در گزارش خود نوشت، این بسیج اینترنتی که با کد اندلس می فلای(Endless Mayfly) شناخته می شود روی خبرهای کوتاه جعلی تکیه کرده و به این شیوه عمل می‌کند که بعد از انتشار این خبرها روی توییترهای ناشناس، ناپدید می‌شود.
سی.بی.سی کانادا گفت: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که اخبار دروغینی که منتشر می‌شود، با منافع رژیم ایران نزدیک است.
در اواخر بهمن ۹۶ مقاومت ایران در یک روشنگری در مورد سرکوب سایبری توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، شرکتهای پوششی ساخته و پرداخته این دو ارگان را افشا کرد. اینها شرکتهایی هستند که به ظاهر آثاری از سپاه یا اطلاعات در آنها دیده نمی‌شود اما در واقع به‌وسیله سپاه پاسداران راه‌اندازی شده‌اند و در خدمت پیشبرد اهداف سپاه و اطلاعات آخوندها هستند.