جلسه روز سه شنبه مجلس ارتجاع در مرداب بحرانهای کنونی رژیم، برسر طرح دوفوریتی درباره لایحه پولشویی، متشنج شد.

مجلس آخوندی دو فوریت این لایحه را که توسط دولت آخوند روحانی پیشنهاد شده بود رد کرد، اما یک فوریت آن به تصویب رسید. در جریان بررسی فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعضای مجلس ارتجاع نسبت به حساسیت شرایط هشدار دادند و مجمع تشخیص نظام را به خاطر خارج کردن دو لایحه مربوط به سی.اف.تی و پالرمو از دستور کار خود مورد حمله قرار دادند.

مزدور قربانی در مجلس آخوندی: من بحث سوم را با صراحت دارم میگم در صحن علنی مجلس همه ملت ایران هم بشنوند ما که نمی‌توانیم پولشویی را در کشور مان منکر باشیم همین نابسامانیهای مالی و ارزی که در کشور به‌وجود آمد همین سلطانهایی که به‌وجود آمدند از یک حلقه فقط ۴ هزار میلیارد رانت ایجاد شد خب ما اگر اینها را در دستور کار قرار ندهیم اگر با اینها با صراحت با قاطعیت با فوریت ما برخورد نکنیم پس چه ضرورتی بهتر از این...
مزود امیرآبادی:‌همین الآن اف.ای.تی.اف با شما چقدر داره همکاری می‌کنه؟ تحریم‌های آمریکا الآن به نوعی در رابطه با بحث اف.ای.تی.اف کار سازتر است یا خود تصمیمات اف.ای.تی.اف؟ اف.ای.تی.اف ما را از بلک لیست در آورده الآن برای تحریم‌های آمریکا چه تاثیری داشته؟ من خواهش می‌کنم هر چه که اف.ای.تی.اف وقتی که مطرح می‌کند دولت بلافاصله بدون بررسی یک لایحه دوفوریتی به مجلس نیاورد چون قطعاً نمایندگان مجلس این روزها دارند می‌بینند که سازمانهای بین‌المللی کاملا با دشمنان این ملت از جمله آمریکا همراه هستند بنابراین آن‌چه که الآن به‌عنوان دو فوریت آمده هیچ ضرورتی نداره.
... دو تا موضوع کنوانسیونها را هم که ما تصویب کردیم مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان رد کرد الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده ای نهم همین‌طور اتفاق خواهد افتاد بعد هم چقدر بد شد که بحث پالرمو را مجلس با عجله بررسی کرد و بعد هم دیدید که چگونه شورای نگهبان حتی به ترجمه اون ایراد گرفت...

مزدور کواکبیان:‌ما حدود بیش از سه چهار ماه است که بحث سی اف تی و پالرمو را فرستادیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً شنیدیم که دبیر مجمع او را از دستور خارج کرده واقعاً من نمی‌دانم ایشون همچین اختیاری را داشتند که از دستور خارج کنند؟ چون این موضوع منه فی ارتباط داشت خواستم این تذکر را بدهم که مجلس واقعاً وقت زیادی نداره وقت صرف می‌کند تصویب میشه با اکثریت آراء می‌رود شورای نگهبان بعد میره مجمع اونها هم می‌گویند ما تشخیص دادیم از دستور خارج کنیم امیدواریم که حرف درستی نباشه و ما اشتباه شنیده باشیم. چه چیزی فوری‌تر چه چیزی مهم‌تر چه چیزی اساسی‌تر از رانت‌خواری و فساد و پولشویی در کشور که باید با اون مقابله بشه؟ واقعاً فوری‌تر از این هم ما داریم؟ فساد فساد فساد جوری شده است که مردم می‌گویند که این تحریم‌ها تاثیر چندانی ندارد بر اقتصاد بلکه این پولشویی‌ها این فسادها و این رانت‌خواریها بیشتر از تحریم‌ها تاثیر داره اونوقت عزیز ما میگه آقا چیز مهمی نیست خیلی فوریت ندارد اتفاقاً فوری‌تر از این ما موضوعی نداریم که تصویب بکنیم....