وزارت خارجه آمریکا در واکنش به التماس و درخواستهای جواد ظریف مبنی بر این که شش ماه پیش پیشنهاد تبادل زندانی را به ایالات متحده داده است، اعلام کرد: اگر این رژیم در مسائل کنسولی جدیت دارد، افراد بیگناه آمریکایی را از زندان آزاد کند.

به گزارش نیویورک تایمز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخی مکتوب نوشت که از سخنان جواد ظریف مطلع شده و ایالات متحده بارها خواستار راه حل انسانی برای آمریکایی های به ناحق زندانی شده در ایران گردیده است.

پس از بی‌اعتنایی آمریکا به درخواست ظریف و ترکیدن بادکنک تبلیغاتی وزیر خارجه آخوندها در این رابطه، سخنگوی وزارتخارجه رژیم با سرخوردگی و سوته‌دلی گفت: واکنش شتابزده مقامات آمریکایی و درخواست آزادی یکطرفه زندانیان آمریکایی نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل است.

درهمین حال، حرفهای آخوند روحانی بحران شکست برجام و بن بست رژیم پس از کلان ضربه های لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران و تحریم کامل نفتی را تشدید کرده است.

آخوند روحانی: «با این لات مذاکره نخواهد کرد ما با چاقوکش و چاقوکشی و با این فرمول این به معنای ذلت و تسلیم است دیگه اسمش مذاکره نیست در شرایط امروز آمریکاییها مردم ما بخوبی بدانند چون بعضیها تو ذهنشون هست که آمریکا آماده مذاکره است این ایران است که سرباز میزنه اصلا این چنین نیست آمریکا اصلا آمادگی برای مذاکره نداره».

یک رسانه حکومتی درباره حرفهای روز چهارشنبه روحانی نوشت: آیا حسن روحانی درشرایطی که خامنهای به آمریکایی ها هشدار می دهد رفتارشان درباره محدودیت بیشتر برای صادرات نفت بی جواب نخواهد ماند ناگهان تصمیم گرفته اعلام کند آماده مذاکره مشروط با امریکاست؟ آیا حرفهای ظریف درنیویورک که گفته است ایران ۶ ماه پیش به دولت امریکا پیشنهاد داده است زندانی های دوکشور مبادله شوند و الان نیز اختیار این کار را دارد یک چراغ سبز برای تقویت حرفهای روحانی است؟.

کیهان خامنهای نیز نوشت: اکنون و پس از نقض عهدهای مکرر آمریکا و عدم دستیابی نظام به منافع حداقلی در برجام با هراسافکنی (در مورد) قریبالوقوع بودن جنگ بهدنبال زمینه چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا هستند تا اینبار قدرت موشکی و منطقهیی نظام قربانی شود.

پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنهای در کیهان نوشت: میگویند اگر از برجام خارج شویم، یک ائتلاف ضدنظام شکل میگیرد، مگر هماکنون این ائتلاف با حضور دشمنان تابلودار نظام شکل نگرفته و مگر فشارها همه روزه افزایش نمییابد؟! قرار است چه اتفاق دیگری بیفتد؟! اکنون ما ماندهایم و برجام و دیگر هیچ! آیا غیر از این است؟!.

مهدی محمدی، مذاکره کننده سابق اتمی رژیم نیز گفت: اساسا مذاکره و توافق با امریکا امری بی ارزش است و باید راهی دیگر برای حل مسائل پیدا کرد.

در این میان محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی نیز شکست برجام را به رخ دولت آخوند روحانی کشید و در سؤالی خطاب به جواد ظریف نوشت: با وجود نقص عهد طرف آمریکایی و تعلل طرفهای اروپایی در اجرای تعهداتشان حفظ برجام چه فایدهای برای نظام دارد؟ چرا از ضمانت اجرای خروج متقابل از توافق استفاده نمیکنید؟.

از سوی دیگر، یک رسانه باند مغلوب رژیم نوشت: فشارهای اقتصادی آمریکا علیه نظام شتاب بیسابقه ای به خود گرفته است به طوری که هنوز جوهر امضای حکم عدم تمدید معافیتهای مربوط به صدور نفت خشک نشده، زمزمه تحریم صادرات فرآوردههای نفتی خصوصاً محصولات پتروشیمی (ما) از سوی برخی محافل مؤثر بر سیاست رسمی ایالات متحده بلند شده است.
در مقابل این فشارها، آنچه در عمل شاهد آنیم، صرفاً حجم گسترده و عظیمی از عبارات تند و تهدیدآمیزی است که کسی نمیداند قرار است به چه عمل مشخصی منجر شوند... تصمیم تازهای در (نظام) گرفته نمیشود.