کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندها را که منشا چندین طرح تروریستی خنثی شده در خاک اروپا بوده است وارد لیست تروریستی این اتحادیه کند.

بیانیه کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک
کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک از تصمیم آمریکا در مورد گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی حمایت می کند. چنین تصمیمی که جنبه استثنائی دارد، در همخوانی با بیانیه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت است که در ۶ آوریل ۲۰۱۹(۲۷ فروردین ۹۸) نگرانی شدید خود را از فعالیت های بی ثبات کننده رژیم ایران در منطقه خاورمیانه و بطور مشخص در کشورهایی مانند یمن، لبنان و سوریه، اعلام کردند.
کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک قویاً یادآوری می نماید که خطر از سرگیری گسترش هسته ای هیچگاه تا این حد مطرح نبوده است و مسئولیت آن بگردن رژیم ایران است.
کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک هم چنین خطر شدید شعله ور شدن جنگ در منطقه خاورمیانه را که مستقیماً‌ نتیجه فعالیت های تروریستی و مخرب رژیم ایران است خاطر نشان می کند.
سومین پایه، این است که رژیم ایران برای تأمین بار سنگین هزینه های گسترش اتمی و فعالیت های بی ثبات کننده خارجی، نیازهای مشروع مردم ایران را قربانی می کند. این رژیم ابتدایی ترین خواسته های مردم را سرکوب می کند و نسبت به تمایلات آزادیخواهانه نسل جوان خودش ناشنواست. با اینحال، تمامی اشکال سرکوب این رژیم، هیچگاه بر شجاعت و روشن‌بینی مردم ایران غلبه نکرده است. مردمی که در برابر بنیادگرایی و شقاوت یک رژیم فاسد و محکوم به فنا تسلیم نشده‌اند.
کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک کشورهای آزاد و دمکراتیک را به حمایت از مقاومت ایران که نیروهای آن در آرمانها و مطالبات آزادیخواهانه و جدایی دین از دولت و برادری اشتراک نظر دارند، فرا می‌خواند.
کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک از اتحادیه اروپا می خواهد که با لیست گذاری سازمان های تروریستی چون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران که منشاء چندین طرح تروریستی خنثی شده در خاک اروپا در سال ۲۰۱۸ بوده است، اقدامی مشابه آمریکا اتخاذ کند.