چند روز پس از قدرتنمایی پوشالی وزیر اطلاعات ملایان، مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی روز گذشته (۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) به صحنه آمد و گفت: ”در سال ۹۷ فعالیت مجاهدین در استان گسترده تر شده و برای سال ۹۸ نیز ماموریت هایی از قبیل جمع آوری اطلاعات را در دستور کار دارند. در سال گذشته مجاهدین با سوء استفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش آمده فعالیت های خود را گسترش دادند و ۶۰ نفر از عناصری که با سرپل های مجاهدین در ارتباط بودند، دستگیر شدند” و ۵۰ نفر دیگر ”توجیه شدند”!.

روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی در یک قدرت نمایی پوشالی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته رژیم پس از نامگذاری لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران، مدعی شد که وزارتخانه او با ”ریل گذاری” خامنه ای یک ”حماسه اطلاعاتی” خلق کرده و گفت ” در یک سال گذشته با ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است.
دستگیریهای سال ۱۳۹۷ که دژخیمان اطلاعات آخوندها برای قدرت نمایی پیاپی به آن اعتراف میکنند بسیار بیشتر بوده است و رژیم آخوندی باید اسامی و مشخصات همه آنها را اعلام و به حقوق آنها طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی گردن بگذارد.
در یک تحول دیگر رژیم ضد بشری آخوندی طی هفته های اخیر شمار زیادی از جوانان استان خوزستان بخصوص هموطنان عرب را دستگیر کرده تا بدنبال سیل ویرانگر در این استان، از شکل گیری و گسترش اعتراضات ضد حکومتی جلوگیری کند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بار دیگر خواستار اقدام فوری دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی دستگیر شدگان و تعیین هیئت هایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی شد.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸(۲۵ آوریل ۲۰۱۹)