مجلس ارتجاع یک روز پس از لغو معافیتهای خرید نفت از رژیم، مصوبه دو پهلو و مسخره‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو به تبعیت از تصمیم آمریکا، از ارائه خدمات به سپاه پاسداران خودداری کنند، مجرم شناخته شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات آخوندی میشوند.

بر اساس یکی از بندهای مصوبه مضحک مجلس رژیم، فرماندهان سنتکام در لیست افراد تروریست قرار گرفتند، و تحت تعقیق و مجازات قضایی قرار می‌گیرند! و ستادکل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات رژیم موظف به تهیه فهرست فرماندهان سنتکام شده‌اند!.
جواد ظریف در یک موضعگیری که سرگیجه ناشی از دریافت کلان ضربه را نشان می داد، لغو تمدید معافیتهای نفتی را علامت هراس و ناامیدی آمریکا توصیف کرد.

پس از اعلام تصمیم آمریکا و تشدید تحریمهای نفتی، اوضاع آشفته رژیم و نیش و کنایه‌های باندهای غارتگر نظام به یکدیگر تشدید شد. کیهان خامنه‌ای نوشت: به اعتقاد کارشناسان واکنش وزارت نفت در قبال اقدام آمریکا چندان محکم نبود؛ چرا که این اظهارات از سوی یک مقام آگاه مطرح گردید و از سوی دیگر از شدت برخورد با این موضوع خبری نبود.

روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز نوشت: با چنین استراتژیهایی در سیاستهای کلان نظام و سیاست خارجی، ناگزیر به چنین نقطهای میرسیدیم... در چنین لحظهای از تاریخ، تا این حد وابسته به نفت (هستیم) و از تحریم شدن آن «دچار یأس و ناامیدی» شدیم..

اکبر ترکان مشاور آخوند روحانی با هراس از تهدید برخی از سرکردگان سپاه پاسداران گفت: ایده بستن تنگه هرمز را چه کسی به عنوان راهکار جمهوری اسلامی بیان کرده؟ چه کسی گفته که ما امنیت آبراههای جهان را تهدید میکنیم؟.

مجلسی، دیپلومات سابق رژیم گفت: فرمانبردارى تقریبا همه کشورها از آمریکا موجب مى شود از ترس لطمه به منافع خود، از ایران نفت نخرند. دور زدن تحریم ها همین فروش ارزان و نسیه فروشى توسط واسطه هاى داخلى است که موجب ارزان فروشى و مفاسدى مى شود که قبلاً آزموده ایم.

مهدی محمدی مهره خامنه ای و ازاعضای تیم مذاکره‌کننده اتمی سابق رژیم با طعنه به آخوند روحانی گفت: غلطترین آدرس ممکن این است که فکر کنیم آمریکا میخواهد ما را به سمت خروج از برجام هل بدهیم.

خبرگزاری سپاه پاسداران نیز نوشت: اساسا تصور اینکه اروپا خارج از پازل آمریکا قرار بگیرد، توهم است. و به صراحت اعلام کردند که قصد نقض تحریمهای آمریکا را ندارند.
سپاه پاسداران با سوز و گداز نوشت: ایالات متحده هر هفته اقدام ضدنظام تازهای در دستور کار قرار میدهد و اروپاییها که حتی برای اجرای ساز و کار حداقلی که فعلا حتی در حرف هم به اقلام انسانی محدود مانده شرط تعیین کرده اند، در واکنش به تمام این اقدامات یک واکنش واحد در دستور کار قرار داده اند: سکوت.


مجلس ارتجاع در جریان بررسی واکنش رژیم در قبال اقدام آمریکا در لغو معافیتهای هشت کشور برای خرید نفت از حکومت آخوندی شاهد اظهارات هراس‌آلود و صحنه‌های مضحکی در مباحثات خود بود.

کواکبیان - من خواهشم این است که اونی که خوانده میشه مبنای چاپ هست بله اینی که الان دست دوستان هست نیامده من خواهشم این است که این را توجه بکنید اگر مبنا همینی است که خوانده میشود باشد بنده پیشنهاد حذفم مطرح نمیکنم.

قاضی‌پور- در این ماده من هر چه نگاه کردم مفید بودن ماده را ندیدم که رایزنی ها مراودات دوجانبه چهار جانبه اگر میخواست موثر باشد در سایر موضوعات تاثیرگذاربود، بنابراین نکته اول آن است که این مصوبه هیچ الزامی برای سایر کشورها و سازمانهای بین المللی رابوجود نمی آورد ...

آخوند سالک - ماده ۹ چند جمله و کلام آمده یک اینکه اشاره شده است از طریق مراودات این یک توصیه است ساز و کار مراودات کدام است؟ بعد از اون اشاره شده به رایزنی با مجامع و سازمانهای بین المللی این مبهم است سازو کار رایزنی کدام است ؟ آیا با بیانیه است؟ آیا با سرمیز مذاکره نشستن است؟ آیا صحبت ها عملیاتی ست؟ نکته سوم سطر آخر این است برای بی اثر کردن اقدام امریکا بی اثر کردن را تعریف کنید یعنی چی؟ چگونه باید اقدامات امریکا را بی اثر کرد؟ مگر در طول این ۴۰ سال اقداماتی که صورت گرفته بی اثر شده؟.

حسن بیگی -برای اجرایی شدن این قانونی که نوشته شده و این که بازدارندگی هم داشته باشه برای امریکایی ها و از طرفی اگر امریکایی ها در منطقه خطایی ازشان سر زد نیروهای مسلح و بویژه سپاه پاسداران مجاز باشند در همان نقطه و در همان منطقه مقابله به مثل بکنند که این میتوانه یک بازدارندگی بزرگی داشته باشه و از جهتی میتواند این به سرعت عملیات اجرایی را انجام بده ...

پاسدار علی لاریجانی -آقای حسن بیگی این امور یک امور تاکتیکی نظامی را باید بگذاریم تدبیر فرمانده کل قوا متناسب با زمان .... اینگونه امور ریز عملیاتی را ما تو قانون نمیخواهیم بیاوریم اینها مطابق تدابیر رهبری باید انجام بشه ...