درحالیکه بارندگیهای بیشتری پیشی بینی میشود، در خوزستان ۴۰ کیلومتر از جاده اصلی دارخوین- شادگان زیر آب رفت.

روز دوشنبه سیلاب کارون از سمت جاده دارخوین - شادگان و روستای ناصری به شهر شادگان رسید. جوانان شهر با دست خالی اقدام به تحکیم سیل‌بند کردند. در همین حال به علت وقوع گردوخاک مدارس شهرستان شادگان در نوبت ظهر تعطیل شد.
در شهر بستان کمک های مردمی توسط نهادهای حکومتی به سرقت رفت. وقتی مردم شهر جلوی خودروها را گرفتند، پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم، عوامل دزد حکومتی را از دست مردم فراری دادند.

در سسیستان و بلوچستان روستاهای یوسف زهی و عنایت درشهرستان هیرمند در محاصره سیلاب قرار گرفتند. هم اکنون پنج روستا دچار آبگرفتی شده اند.
ارتفاع آب سد جریکه در شهرستان زهک واقع در شمال سیستان و بلوچستان از چهار متر گذشت.

در استان گلستان در شهر آق قلا تاسیسات آب شرب۲ میلیارد ریال خسارت دیده و کماکان هیچ ارزیابی از آلودگی آب گزارش نشده است.

برخی منابع حکومتی اذعان کردند که از زمان وقوع سیلاب های اخیر ۲۵ استان از ۳۱ استان کشور دچار سیل شدند و ۲۳۵ شهر و ۴۳۰۴ روستا خسارت دیده اند.