گزارش رسانه‌های حکومتی حاکیست که قبل از برکناری پاسدار سرلشکر محمد علی جعفری که قبل از پایان دروه اش، توسط خامنه ای عزل شد، عزل و نصبهای دیگری نیز در سپاه پاسدران صورت گرفته است. ازجمله اینکه پاسدار جعفری یک روز قبل از برکناری خودش، طی حکمی، پاسدار نصیری را برکنار و پاسدار جمیری را به سمت سرکرده حفاظت سپاه پاسداران منصوب کرد.

به دنبال برکناری محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران توسط خامنه ای و انتصاب پاسدار سلامی به عنوان سرکرده جدید پاسداران ولایت فقیه، آخوند شیاد حسن روحانی، آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، جواد ظریف وزیر خارجه رژیم و سایر سرکردگان نظام جهل و جنایت برای پاسدار جنایتکار حسین سلامی پیام تبریک فرستادند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد، این تغییر چند روز بعد از آن است که رئیس جمهور آمریکا در اقدامی بی‌سابقه سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی خود قرار داده است. تلویزیون حکومتی دلیلی برای این تغییر ارائه نکرد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد: خامنه‌ای فرمانده جدیدی برای سپاه پاسداران تعیین کرده و این بعد از نامگذاری این سپاه توسط آمریکا بعنوان یک گروه تروریستی است.
سپاه پاسداران مسئول برنامه های موشکی بالستیک است و ارگان اطلاعات خاص خودش را اداره می‌کند.

همزمان روزنامه حکومتی رسالت نوشت: سلامی در واکنش به برخی اظهارات خارجی با صراحت گفته است که موشک موضوع مذاکراه نظام با هیچ قدرتی نیست.