خامنه‌ای در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹۸، که نشاندهنده ترسی وی از فوران خشم مردم به جان آمده از بحران اقتصادی و تورم وگرانی بود، مشکل اساسی نظام هم‌چنان مشکل اقتصادی است، به خصوص در این ماههای اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها حتماٌ باید جبران بشود.

وعده «جبران» شیوه شناخته شده همه دیکتاتورهای فاسد در پرتگاه سرنگونی است. اما خامنه ای از فرط ترس و فلاکت تبهکاری ۴۰ساله را چندماهه قلمداد میکند و با سفاهت از مردمی که در قیامها فریاد مرگ بردیکتاتور و خامنه ای حیا کن سرداده اند، می خواهد حرفش را برای جبران مشکلات باور کنند.
وی در مورد سال ۹۷ گفت: «دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند» و «تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ آمریکا و اروپا» داشتند، اما نظام «واکنش محکم» نشان داد.
خامنه‌ای در تنگنای تحریمها و سرحوردگی از برجام اروپایی، برای سال ۹۸ شعار پوشالی را سال «رونق تولید» توصیف کرد. اما حرف اصلی خود را درباره سال ۹۸ و خطرهای هولناک تر آن برای نظامش را در آستانه سال ۹۸برزبان آورده و گفته بود: «اینی که اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم نقشه‌هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقشه‌شون لو رفت، این ممکن است فریب باشد. ممکنه جنجال رو برای سال ۹۷ بکنند نقشه رو برای سال ۹۸ بکشند. من باب مثال. همه باید حواسشون جمع باشه». 

ولی فقیه ارتجاع در سخنرانی خود نا امیدی حکومت آخوندی از برجام اروپایی و سازوکار تجارت با رژیم تحت عنوان اینستکس اعلام کرد و گفت: اروپاییها در آخرین مسأله بین‌المللی که داشتیم از پشت به ما خنجر زدند و خیانت کردند.

خامنه‌ای کانال مالی اروپا را یک شوخی تلخ توصیف کرد و با سرخوردگی گفت: این هیچ معنایی ندارد.

سخنان خلیفه ارتجاع در مشهد در روز اول فرودین

«به کلی باید از کمک و همراهی غربی‌ها چشم بپوشیم
 انتظار توطئه میشه داشت و لی نمی توانیم به آنها هیچ امیدی داشته باشیم

در قضیه برجام وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند
 در مقابل آمریکا علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نایستادند
خودشان عملا از برجام خارج شدند

 این کانال مالی هم که اخیر گفته میشه درست کردند
 این به شوخی شبیه تر است البته شوخی تلخی است
این ین هیچ معنی ندارد

در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپایی ها از پشت خنجر زدند
اروپایی ها به ما خیانت کردند
از اینها هیچ توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت

به کلی باید از کمک و همراهی غربی‌ها چشم بپوشیم، منتظر آنها نباید باشیم. برای خاطر اینکه غربی‌ها نشان دادند که نمی توان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، نمی توانید به آنها هیچ امیدی داشته باشیم. در همین قضیه اخیر، در قضیه برجام، وظیفه اروپایی ها چی بود؟ خوب یک قرارداده ۷ جانبه یی، ۶ تا و ایران این طرف ۷ تا، بسته شده بود. یک طرف که آمریکاست خارج شد، وظیفه طرفهای دیگر چه بود، وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند در مقابل آمریکا می گفتند ما به تعهد خودمان پایبندیم. تعهد آنها این بود که تحریم ها بطور کلی برداشته بشود، باید می ایستادند محکم، با بهانه های مختلف نایستادند. علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نایستادند، خودشان هم در عین اینکه هی به ما تاکید کردند و می کنند که مبادا از برجام خارج بشید، خودشان عملا از برجام خارج شدند، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران بوجود آوردند، این رفتار اروپایی ها است. از اینها می شود توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردند، این به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخی است. این هیچ معنی ندارد هیچ اصلا، آن چیزی که وظیفه آنها است با آنی که آنها دارند مطرح می کنند زمین تا آسمان فرق داره. در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپاییها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت کردند، از اینها توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت».

خامنه ای علاوه بر ابراز وحشت از جنگ اقتصادی و جنگ امنیتی و سیاسی و اطلاعاتی، برای نخستن بار به خطر جنگ نظامی هم اذعان کرد و با ترس و نگرانی گفت حرف من این است که ما باید بازدارندگی ایجاد کنیم:«جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی
اینها هم جنگ است گاهی خطرناک تر از جنگ نظامی هم هست
دشمن در حال جنگ با ما است

 من می‌گویم ما باید بازدارندگی ایجاد کنیم
که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان می زند
بفهمند که نه اینجوری نیست بازدارندگی معنایش این است»

خامنه ای گفت:‌ «درباره مسائل مربوط به سال جاری، می بیند انسان که بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب نظران یا اظهار نظرکنندگان درباره سال ۹۸ اظهار نظر کردند که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم. و هی تهدید به رخ این و آن می کشند دانسته یا ندانسته تحت تاثیر رجزخوانیهای دشمنان این ملتند. دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام می دهند، جنگ روانی هم دارند اظهارنظر هم دارند. رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانیها باید همانطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال ۹۷ هم از همین رجزخوانیها داشتند و سعی می کردند توی دل بعضیها را خالی کنند. جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینها هم جنگ است. گاهی خطرناک تر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ما است. خوب بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارند. من می‌گویم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم، حرف من این است. گاهی شما دشمن را شکست میدهید اما دشمن منتظر فرصتی می ماند یک ضربه دیگری بعدا وارد می‌کند. این فایده ای ندارد، ما باید به نقطه یی برسانیم خودمان را که بازدارنده باشد.
این بازدارندگی است. این معنایش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشان می زند ملاحظه کنند، بفهمند که نه اینجوری نیست.


خبرگزاری رویترز گزارش داد: خامنه‌ای می‌گوید مصمم است توانمندیهای نظامی خود را با وجود افزایش فشار آمریکا و متحدانش برای مهار برنامه‌موشکی‌ رژیم ایران، افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز افزود: خامنه‌ای دراین سخنرانی گفت: ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی را به نقطه ای برسانیم که دشمن بفهمد که نمی تواند ما را تهدید کند.

خبرگزاری فرانسه نیز درباره پیام خامنه‌ای نوشت: او مشکلات اقتصادی را اصلی ترین و فوری ترین مشکلات خواند.
این خبرگزاری افزود: بعد از آنکه دونالد ترامپ از توافق اتمی ۲۰۱۵ خارج شد، تحریمهای تجدید شده توسط آمریکا امواج شوکه کننده ای را به سراسر اقتصاد ایران فرستاده است.
خبرگزاری فرانسه نوشت: خامنه ای با اشاره به از دست دادن ارزش ارز ملی و سقوط قدرت خرید و سقوط تولیدات بعنوان نشانه‌هایی از این موضوع افزود: «اقتصاد مشکل فوری کشور و جدی ترین و مقدم ترین مشکل (نظام) است»‌.
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: صندوق بین المللی پول گزارش کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ در یک رکود سقوط کرده و برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی افت تولید ناخالص داخلی را سه وشش دهم درصد پیش بینی کرده است.