چشم انداز تشدید تنگنای داخلی و خارجی نظام در سال ۹۸، در بن بست برجام و تشدید بحرانهای گریبانگیر رژیم، آتش جنگ درونی باندهای متخاصم رژیم را شعله‌ور کرده است. تا حدی که باند خامنه ای از «تسویه بدون خونریزی»باند روحانی دم می زند.

روزنامه حکومتی وطن امروز، تحت عنوان «پیش به سوی تولد بزرگ!» از خیز باند خامنه‌ای تحت عنوان«نیروهای انقلابی» برای حذف باند روحانی خبر داده و از جمله نوشته است:”عملیاتی شدن گام دوم اما منوط به تولد دوباره انقلاب است و شاه‌کلید آن، نه ارتباط با کدخدا یا هر چیز دیگر؛ است». و در ادامه افزوده است«انقلاب در گام دوم، خودبه‌خود از کسانی که حقوق نجومی می‌گیرند و طلبکار هم هستند، تسویه خواهد شد و بافتار جمهوریت، این تسویه را بی‌خونریزی صورت خواهد داد». «ساختار جمهوری اسلامی در ۲ سال آینده، ظرفیت‌‌های متعدد خود را رو خواهد کرد».

یک رسانه دیگر باند خامنه ای، تحت عنوان «راه انقلاب بی توقف و بدون شکست» با طرح این سوال که: «سال ۹۸ را چگونه باید آغاز کنیم و ادامه دهیم؟» به باند رقیب گوشزد کرده که «یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن توجه به این موضوع است که چشم امید به دست بیگانه باید برداشته شود. اگر رویکرد همچنان تعامل بیشتر با اروپا باشد، نمی‌توان امید داشت که مشکلات اقتصادی کشور حل شود. توافق هسته ای در طول دوران خود نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه باعث زاییده شدن مشکلات دیگری شد». و سپس افزوده است «کشور نیازمند یک تغییرات در برخی ساختارهای خود است، تا بتواند با نیروی جوان کارآمد، متعهد و متخصص از گردنه‌های دشوار عبور کند» این روزنامه در انتها با اشاره های آشکار به باند روحانی در حالی که باند خامنه‌ای را «جبهه انقلاب» نامیده افزوده است: «اکنون زمان آن رسیده است که مدیریت‌های کشور به دست جبهه انقلاب بیفتد تا با مدیریت انقلابی و جهادی، راهکارهای برون رفت از مشکلاتی که به واسطه حضور تفکرات مغایر انقلاب اسلامی ‌ایجاد شده، به کارگیرد و پیاده کند و بر طرف نماید». این روزنامه تنها راه برون رفت نظام را در «حضور پر تحرک و پر رنگ نیروهای» باند خامنه‌ای تحت عنوان جبهه انقلاب «در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» دانسته و از آمادگی این باند برای حذف باند رقیب خبر داده و نوشته است «احساس وظیفه انقلابی اکنون با بیانیه گام دوم انقلاب در میان اردوگاه پرکار و پرتحرک جوانان انقلابی ایجاد شده».

کیهان خامنه ای در یادداشت روز خود شکست باند روحانی در برجام را تحت عنوان «غروب توهم امید به غرب»، «بزرگترین دستاورد سالی که گذشت» خوانده و افزوده است: «سالی که گذشت را در حالی شروع کردیم که اغلب مسئولان کشور دچار نوعی سردرگمی استراتژیک بودند» کیهان در ادامه افزوده است: «تحریم مشکل‌زا و خسارت‌بار است اما دیوار تحریم را ذهن خلاق و پتک تلاش فرو می‌ریزد نه پشت میز مذاکره و دادن امتیاز و پرت کردن خودکار!» و در ادامه عبور از باند روحانی را فرایندی زمان بر و باهزینه زیاد ارزیابی کرده و نوشته است: «عبور از توهم امید به غرب و پایان یافتن این سراب واهی در سطح عمومی و مسئولان جامعه، فرآیندی زمان‌بر و البته با هزینه بود».