خبرگزاری فرانسه گزارش داد، شرکت هواپیمایی «ماهان»، وابسته به سپاه پاسداران، که در لیست تحریمهای خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، پروازهایش به مقصد پاریس را به خاطر تحریم‌ها لغو کرده است

ماهان، به عنوان دومین خطوط هوایی رژیم آخوندی در هفته بیش از چهار پرواز به مقصد پاریس داشت. این شرکت در سال ۲۰۱۱ توسط آمریکا به خاطر پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران در لیست سیاه قرار گرفت .
بعد از آمریکا، المان نیز در دی ماه ۹۷، پرواز های این شرکت به مقصد آلمان را لغو و اعلام کرد، این تصمیم برای محافظت از منافع سیاست خارجی و امنیتی آلمان ضرورت داشته است.
این تصمیم در بحبوحه تحریم های گسترده تری توسط اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران بخاطر حملات علیه اپوزیسیون در کشورهای عضو این اتحادیه اتخاذ شده بود.