نیویورک تایمز:‌ طبق طرح های توصیه شده توسط مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و برخی مقامات کاخ سفید، وزارت خارجه سپاه پاسداران رژیم ایران را لیست‌گذاری تروریستی خواهد کرد.

این اولین نمونه ایست که آمریکا یک واحد از ارتش حکومت دیگری را بعنوان یک گروه تروریستی لیست گذاری می‌کند.
طرحهای ارائه‌شده به کاخ‌سفید، همچنین برخی از شبه نظامیان عراقی را بعنوان سازمان های تروریستی لیست گذاری می کند. در نتیجه شبه‌نظامیان آموزش دیده رژیم ایران و مقامات عراقی که از آنها حمایت می کنند موضوع تحریم های اقتصادی و محدودیتهای سفر قرار خواهند گرفت.
این طرح توسط مقاماتی به شرط ناشناس ماندن برای نیویورک تایمز توضیح داده شده است.
مایک پومپئو که روز دوشنبه در حین پرواز به کویت، از طرف نیویورک تایمز در مورد لیست‌گذاریها مورد سؤال قرار گرفته بود، تأیید کرد که گروه های مختلفی از جمله سپاه پاسدارن رژیم ایران را در نظر دارد در لیست ترویستی قرار دهد.
او گفت «ممکن است سازمان های دیگری هم باشند که ما لیست گذاری کنیم».