آخوند روحانی ظرف کمتر دو هفته، ضمن تأکید بر این که حکومت آخوندی در جنگ اقتصادی و به سر می‌برد دوباره موضوع سرکردگی جنگ اقتصادی بین خودش و خامنه‌ای را تکرار کرد

وی گفت: در جنگ اقتصادی، نظام به فرمانده واحد نیاز دارد به خامنه‌ای پیشنهاد دادم فرماندهی با او باشد، او گفت که فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.

کلیپ آخوند روحانی:‌ خدمت ایشون گفتم که ما امروز در شرایط جنگ روانی و اقتصادی هستیم آیا شما قبول دارید ما در شرایط جنگیم یا نه؟ ایشون فرمود بله من قبول دارم در شرایط جنگ هستیم؛ گفتم آقا شما این فرماندهی را قبول کنید و ما همه تابع هستیم همه در کنار شما هستیم دولت با همه توان فرامین شما را اجرا می‌کند ایشون هم در جلسه خصوصی هم در اون جلسه که عده دیگری هم از مسئولین بودند فرمودند بله زمان جنگ است ما نیاز به فرمانده داریم ولی این فرمانده باید رئیس‌جمهور کشور باشه.
من دیشب در سخنرانیام گفتم هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به‌وجود آورد، آمریکاییها این شرایط را به‌وجود آوردند صهیونیستها این شرایط را به‌وجود آوردند ارتجاع منطقه این شرایط را به‌وجود آورده.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش سخنرانی آخوند روحانی در جلسه هیأت دولت که گفته بود، هر چه لعنت دارید به آمریکا بفرستید، گفت: این اظهارات شانه‌ خالی کردن از پذیرش اشتباهات است.
وزارت خارجه آمریکا طی پیامی نوشت: برایان هوک، مسئول اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: روحانی در واکنش به اقتصاد رو به فروپاشی، از ایرانیان خواست که آمریکا و اسراییل و عربستان را لعن و نفرین کنند.
با توسل به لعن و نفرین و شعبده بازی، او تقصیر مسائل خودساخته را به گردن دیگران می اندازد. ایرانیها به اشتغال علاقمندند تا به لعن و نفرین.