فریبکاری و پنهانکاری در پروژه های اتمی بخصوص در ابعاد احتمالی نظامی ادامه دارد.

آخوند احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان آخوندها، امام جمعه تهران و از نزدیکان خامنه ای در سخنانی در مشهد اعتراف کرد: «فرمول ساختن بمب اتم را داریم» و «داشتن انرژی هسته ای را برای خود حیاتی می دانیم» (خبرگزاری ایرنا – ۲۰بهمن ۱۳۹۷). این در حالی است که مقامات رژیم آخوندی حاکم بر ایران همیشه تلاش برای کسب دانش ساختن بمب اتمی و تلاش برای ساخت بمب اتمی را قویا تکذیب کرده بودند. این بخوبی نشان میدهد که رژیم آخوندی همواره در باره ”ابعاد احتمالی نظامی” PMD پنهان سازی کرده و به آن ادامه میدهد.

سه هفته پیش علی اکبر صالحی رییس آژانس اتمی رژیم آخوندی نیز اذعان کرد در مذاکرات اتمی با کشورهای ۵+۱ در مورد سایت اراک دروغ گفته و بدستور خامنه ای بخشی از تجهیزات ممنوعه ای را که خریداری کرده بودند پنهان کرده است،( تلویزیون کانال ۴ رژیم ۲ بهمن).

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران، در آوریل ۲۰۱۷ در کنفرانسی در واشنگتن ادامه فعالیت سازمان سپند، ارگانی در وزارت دفاع رژیم که روی ساختن سلاح اتمی کار میکند را فاش کرد و تاکید نمود فعالیت این ارگان در مرکزی بنام پژوهشکده پارچین گسترش یافته است.

دروغگویی آشکار در PMD و پنهان سازی تجهیزات غیر مجاز در سایت اراک بخشی از ۳۰ سال فریبکاری رژیم آخوندی در پروژه های اتمی است که تحت نظر سردمداران رژیم بویژه خامنه ای و روحانی جریان داشته است. امری که مقاومت ایران از سال ۱۳۷۰ مستمرا افشا کرده و نسبت به خطرات آن هشدار داده است. بنای رژیم در مذاکرات اتمی بویژه با ۵+۱ بر دروغپردازی و پنهانکاری بوده و هدفی جز کسب فرصتهای بیشتر برای دست یابی به بمب اتمی نداشته است.

روحانی در کتابی بنام ”امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای” نوشت: رژیم ایران میخواسته است جهان را ”در برابر عمل انجام شده قرار” دهد و تا پایان سال ۱۳۸۱” ۵۴هزار سانتریفیوژ ”براه انداخته و سالانه”۳۰ تن سوخت ۳.۵ درصد تولید کند” اما ”به ناگاه مجاهدین با ترتیب دادن یک مصاحبه مطبوعاتی” و اعلام سایتهای نطنز و ارک و ”وارد کردن اتهامات واهی سر وصدای زیادی به راه انداختند”. وی در سال ۲۰۰۶ اعتراف کرد که در مذاکرات با ترویکای اروپایی «چگونه وقت خرید و بعد از اینکه برنامه مخفی اتمی اش در سال ۲۰۰۲ توسط اپوزیسیون ایران افشاء گردید سعی کرد که غرب را فریب بدهد» (ساندی تلگراف ۵ مارس ۲۰۰۶).

 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳بهمن ۱۳۹۷(۱۲فوریه۲۰۱۹)