آسوشیتدپرس در گزارشی از تهران در مورد صفهای گوشت یخ‌زده دولتی، نوشت، این صفها آینه مشکلات اقتصادی در ایران است.

این خبرگزاری نوشت: در هوای یخبندان در زمستان تهران، مادر ۲ فرزند در صفی طولانی، منتظر خرید گوشت در پشت یک فروشگاه دولتی ایستاده است. او روز قبل بعد از ۲ساعت انتظار در صف، متوجه شده که گوشت تمام شده و باید مجدداٌ در صف حاضر شود.  تقلایی که او برای تهیه می کند نشان دهنده پارادوکس اقتصادی ایران است و این در حالیست که ایران چهلمین سال انقلاب اسلامی را برگزار می کند.
آسوشیتدپرس نوشت: ایران باوجود داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان مجددا به صفوف طولانی خرید مواد غذایی عقب رفته است صحنه هایی که در سالهای  جنگ با عراق دیده شده بود.