وزارت خارجه آمریکا: پرتاب موشک بالستیک به فضا توسط رژیم ایران، نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت است؛ جهان ابعاد کامل تهدید رژیم ایران را تشخیص می‌دهد.

به دنبال موضعگیری فرانسه در برابر رژیم آخوندی به خاطر اعلام برنامه پرتاب دو موشک، آمریکا از این اقدام فرانسه تقدیر کرد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: ایالات‌متحده با قدردانی از بیانیه قوی فرانسه در قبال برنامه موشک بالستیک رژیم ایران تأکید می‌کند که فن‌آوری پرتاب ماهواره عملاً مشابه همان فن‌آوری پرتاب ( موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای است ) و این اقدام رژیم ایران سرپیچی آشکار از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.
وزارت خارجه آمریکا افزود: اکنون جهان ابعاد کامل تهدید رژیم ایران را تشخیص می‌دهد.

یادآوری می‌کنیم که به دنبال سخنان آخوند حسن روحانی که روز پنجشنبه گفت حکومت آخوندی با موشک‌هایش می‌خواهد ماهواره به فضا پرتاب کند، دولت فرانسه تأکید کرد که رژیم ایران باید فوراً تمامی فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک خود را متوقف سازد.

 سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: فرانسه یادآور می‌شود که برنامه موشکی رژیم ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است و رژیم ایران باید فوراٌ از انجام فعالیت‌های موشکی مرتبط با تسلیحات اتمی ازجمله آزمایش‌های موشکی خودداری کند.