مشاورامنیت ملی رئیس جمهور آمریکاِ جان بولتون طی پیامی نوشت: ما از اقدامات شرکای اروپاییمان در تحریم یک سرویس اطلاعاتی رژیم ایران حمایت می‌کنیم و در متوقف کردن تروریسم این رژیم متحد هستیم

در پی لیست گذاری معاونت امنیت و معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی که طراحی برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس را پیش می‌برد، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور امریکا طی پیامی نوشت:
ما از اقدامات شرکای اروپایی‌مان در تحریم یک بخش در سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و عوامل آن، به خاطر اینکه از سال 2015 به چندین توطئه تروریستی در این قاره دست‌زده است، قویاً حمایت می‌کنیم.
ما در تلاش‌هایمان به‌منظور متوقف کردن تروریسم رژیم ایران متحد هستیم.