درباره پیامدهای سفر هشت‌روزه وزیر خارجه آمریکا، خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت: پمپئو برای محاصره ایران به منطقه آمده است و حتی بحث احیاء ناتوی عربی پس از خروج ایالات‌متحده از منطقه قوت گرفته است. 

این رسانه حکومتی افزود: درست است که نظام دارای اهرم‌ها و توان نظامی است اما باید توجه کرد که سفرهای پمپئو و طرح‌های پمپئو تنها جنبه نظامی و امنیتی ندارد؛ بلکه سناریوهای دیپلماتیک و اقتصادی اهرم‌های فشاری خواهد بود که او در طول یک هفته‌ی پیش رو، از آن‌ها سخن خواهد گفت. آنچه خطرناک خواهد بود اتحاد سیاسی ایالات‌متحده و اعراب علیه (نظام) است. سال ۲۰۱۹، سالی پر از تنش و مخاطره برای خاورمیانه خواهد بود.