سی سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی برای انتقام‌کشی از مجاهدین، با شقاوت و سبعیت حیوانی، درختی را که پیکر غرقه‌به‌خون فرمانده سارا ( شیر زن مجاهد خلق طاهره طلوع) در جاده اسلام آباد-کرمانشاه با دشنه در قلبش از آن آویزان شده بود، قطع کرد.

این درخت طی سه دهه به یک نماد ملی و زیارتگاه آرمانی و سندی گواه بر عزم سترگ مجاهدین و ارتش آزادی برای سرنگونی استبداد دینی و نیل به آزادی، تبدیل‌شده بود.

طاهره طلوع در عملیات بزرگ فروغ جاویدان تا گلوله آخر جنگید و وقتی پاسداران تباهی به او نزدیک شدند تنها پیکر مجروح و خون‌فشانش بر جامانده بود. دژخیمان خمینی دشنه‌ای در قلب طاهره فروکردند و پیکر غرقه در خونش را از یک درخت بر فراز تپهیی در بین راه اسلامآباد - کرمانشاه آویختند.

هواداران مجاهدین هر ساله در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان در شهادتگاه فرمانده سارا حاضر شده و خاطره‌اش را گرامی می‌دارند.