در وحشت از گسترش اعتراضات و خطر براندازی، روزنامه ایران متعلق به دولت آخوند روحانی نوشت: امروز اعتراضاتی را که بعضاً در فضای عمومی جامعه می‎بینید یا آنها را در فضاهای مجازی شاهد هستید، نشانه کاهش اعتماد عمومی است. نکته قابل توجه و البته نگران‏‌کننده اینجاست که این اعتراضات به‌صورت گسترده و با محوریت مسائل معیشتی و اقتصادی وجود دارد...

این روزنامه حکومتی افزود: بی‌‏اعتمادی، آغاز ماجرا است. غفلت کنیم تبدیل به بدبینی خواهد شد. در این میان، براندازان هم که فرصت عرض اندام پیدا کرده‎اند، روی این موضوع که نظام توانمندی و کارآمدی لازم را برای حل مشکلات کشور ندارد، مانور زیادی می‎دهند.

معصومه آقاپورعلیشاهی یک عضو مجلس ارتجاع نیز هشدار داد کشاکشها و بحران درونی رژیم در شرایط کنونی برنده یی در درون رژیم ندارد و سودبرنده آن اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی نیستند. وی افزود: جاده سیاسی و اقتصادی به شدت لغزنده است و براندازی را جار می زنند!

وی در مجلس آخوندی گفت:‌ مسئولین محترم، نمایندگان محترم، ازصدای شكستن استخوانهای‌مان ذوق نكنیم اگر اینبار اصولگرایی بشكند اصلاح طلبی زمین‌گیر شود آن كس كه امروز تبر برداشته تابه خیال خود استخوانهایمان را ریز كند نه اصولی ست نه اصلاحی نه اعتدالی. 

این همان چیزی است كه دشمن نشانه گرفته شاهد این ادعا هم بحرانهایی ست كه می سازند و با استفاده از كلید واژه های ناامیدی و پشیمانی و براندازی جار میزنند.