خبرگزاری فرانسه ۹ اکتبر ۲۰۱۸: دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد، یک دیپلمات (رژیم) ایران که مظنون به دست‌داشتن در پروژة سوءقصد علیه گردهمایی مخالفان رژیم تهران در آخر ژوئن در فرانسه است، روز سه‌شنبه توسط آلمان به بلژیک تحویل داده شد.

 

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: اسدالله اسدی که اپوزیسیون ایران او را «مسئول» این سوءقصد معرفی کرده است، در سفارت (رژیم) ایران در وین مستقر بود و در پی شکست این توطئه تروریستی، در خاک آلمان دستگیر شد وی هدف یک حکم جلب اروپایی ارائه‌شده از سوی بروکسل قرار داشت.
ونکه روگن سخنگوی دادستانی فدرال بلژیک تصریح کرد، بعد از چراغ سبز اول اکتبر یک دادگاه آلمان برای استرداد او، «وی (روز سه‌شنبه) به بلژیک تحویل داده شد و (چهارشنبه) در برابر قاضی تحقیق قرار می‌گیرد».

روز ۲ ژوئیه دادستانی فدرال که در زمینة تروریسم ذی‌صلاح است اعلام کرده بود که یک پروژة سوءقصد با بمب را که قرار بود دو روز قبل از آن در ویلپنت... گردهمایی بزرگ سالانة شورای ملی مقاومت ایران... را هدف قرار بدهد، به شکست کشانده است.
یک زوج بلژیکی ایرانی‌الاصل در همان روز ۳۰ ژوئن (نهم تیرماه)  در منطقة بروکسل دستگیر شد. علاوه بر این زوج و... اسدی، یک مظنون چهارم که در فرانسه دستگیر شده بود، در تابستان (گذشته) به قضاییة بلژیک تحویل داده شد.
این پرونده منجر به بروز تنش‌های دیپلماتیک بین فرانسه و (رژیم) ایران شده است، آن هم در زمانی که قدرت‌های اروپایی، از جمله فرانسه و آلمان تلاش دارند توافق بر سر (برنامة) اتمی (رژیم) ایران را که ایالات متحده دونالد ترامپ از آن خارج شده، نجات بدهند.
روز سوم اکتبر، مقام‌های فرانسوی وزارت اطلاعات (رژیم) ایران را متهم به طراحی این پروژة سوءقصد کردند، چیزی که (حکومت) تهران آن‌را قویاً تکذیب کرده است.
پاریس اقدام به مسدود کردن دارایی‌های ادارة امنیت داخلی وزارت اطلاعات (رژیم) ایران و دو تبعة (این رژیم) از جمله اسدی کرد که به گفتة یک منبع دیپلماتیک فرانسوی« با قطعیت به‌عنوان یک مأمور اطلاعاتی شناسایی شده است».
چهارشنبه یک قاضی تحقیق در آنورس در شمال بلژیک او را تفهیم اتهام می‌کند.
از نظر مجاهدین و حامیان آنها، این «سوءقصد» ۳۰ ژوئن نشاندهندة «تروریسم حکومتی» است که رژیم (تحت) ریاست‌جمهوری روحانی انجام می‌دهد.
چندین تن از شرکت‌کنندگان در گردهمایی ویلپنت از جمله... اینگرید بتانکور و رئیس پیشین دولت الجزایر سید احمد غزالی، در این پروندة قضایی، خود را به‌عنوان شاکی خصوصی معرفی کرده‌اند.


بلگا خبرگزاری بلژیک نیز گزارش داد:  دادستانی فدرال گفت، یک دیپلمات (رژیم) ایران که مظنون به نقش‌داشتن در پروژة سوءقصد علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه است، روز سه‌شنبه به بلژیک تحویل داده شد.
این فرد که در اتریش موضع دیپلماتیک داشت و اپوزیسیون ایران او را اسدالله اسدی ۴۶ ساله شناسایی کرده است، جزو افراد مظنونی است که در آخر ژوئن و اوایل ژوئیه در آلمان، بلژیک و فرانسه دستگیر شدند و مظنون به آماده‌سازی یک حمله علیه گردهمایی اپوزیسیون رژیم ایران در سی‌ام ژوئن گذشته در نزدیکی پاریس هستند.
این افراد مظنون قصد داشته‌اند حمله‌یی را علیه گردهمایی سالانة مجاهدین خلق در ۳۰ ژوئن در ویلپنت... انجام بدهند. اسدی دبیر سفارت در اتریش، عضو وزارت اطلاعات و امنیت (رژیم) ایران است و مسئولیت او نظارت و مقابله با گروه‌های اپوزیسیون در خارج کشور است.
گفته می‌شود، او از یک زوج ایرانی ساکن بلژیک خواسته است که سوءقصد با مواد منفجره علیه گردهمایی مجاهدین را انجام بدهند. در ماه ژوئن، او مواد منفجره را در لوکزامبورگ تحویل داده است.