روز چهارشنبه هجدهم مهر ماه رانندگان زحمتکش کامیون و خودروهای سنگین هجدهمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. گزارشها حاکی از ادامه اعتصاب در بسیاری از شهرها از جمله اصفهان، لنجان، مبارکه، زرین شهر، شهرضا، تبریز، شهرکرد، بندر موسوم به امام، دیزیچه، دورود و بندرعباس است.

اعتصاب کامیونداران در ۱۸ روز گذشته در ۳۲۰ شهر گسترش یافته است.
رانندگان کامیون با گزارشهای خود، خبرهای ادامه اعتصاب خود را به اطلاع عموم مردم می رسانند. 
زرین شهر- اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین- هجدهم مهرماه پارکینگ باغبادران.

شهرضا:‌پایانه شهرضا ۱۸مهرماه، هنوز( کامیونداران در اعتصاب هستند) و حرکت نکرده اند.

دورود:‌۱۸مهرماه ساعت ده و نیم، کامیونداران شهرستان دورود لرستان همچنان پرقدرت به اعتصاب ادامه می دهند. 

جاده گنبد-کلاله:‌ ببینید دوستان این خط گنبد کلاله است؛ همون خط معروف به اسب دوانی که همه کامیونها از اینجا رد می شوند. چون پلیس نیست یکدونه کامیون من ندیدم؛ امروز بار دومم است از اینجا رد می شوم.
اصفهان:‌۱۸مهرماه ۹۷، تجمع رانندگان معترض جلوی فرمانداری اصفهان. اعتراضات اصفهان پابرجاست. 

صبح چهارشنبه ۱۸ مهر رانندگان اعتصابی کامیون و تریلی‌داران در اصفهان، زرین شهر و مبارکه در اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواستهایشان، در مقابل استانداری و فرمانداری رژیم در این شهرها دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.

اصفهان:‌۱۸مهرماه ۹۷،  تجمع تریلی داران اصفهان جلوی فرمانداری اصفهان برای رسیدگی به مشکلاتمون.
زرین شهر:‌۱۸مهرماه ۹۷، ورودی زرین شهر اعتصاب رانندگان.
اصفهان:‌امروز هفدهم در پایانه اصفهان، اعتصاب هنوز پابرجاست.
اصفهان:‌امروز هفده هفت نود و هفت پایانه امیر کبیر اصفهان(اعتصاب) برای دفاع از حقشون. 

کارگزارن رژیم غارتگر آخوندی با ارسال پیامک به برخی از کامیونداران اعتصابی و معترض مبارکه آنها را به سوزاندن کارت هوشمند تهدید کرده و از آنها خواسته اند تا خود را به اطلاعات رژیم معرفی کنند. 
علاوه بر این رژیم آخوندی در شهرهای مختلف، با ارسال پیامک هایی رانندگان اعتصابی را به قطع سهمیه سوخت تهدید کرد. اما کامیونداران اعتنایی به این تهدیدهای رژیم نکرده و به اعتصاب خود ادامه داده اند.

شهرکرد:‌اینجا پایانه بار شهرکرد پایانه ۲۶ آذر، آقا (اعتصاب)  تریلی ها همچنان برقراراست.