قیمت دلار در روز سه‌شنبه حدود پانصد تومان افزایش یافت و به نزدیک ۱۵هزار تومان رسید.

گزارشها حاکیست، در بازار آزاد تهران هر دلار به قیمت ۱۴۹۵۰ تومان در روز سه‌شنبه معامله شده است.