در آستانه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه حکومت آخوندی، صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری در ایران خبر داد.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به نسبت سال ۲۰۱۷ کاهش یافته و به منهای یک و نیم درصد میرسد در اثر ادامه روند کاهش رشد اقتصادی درایران، میزان آن در سال ۲۰۱۹ منهای سه و شش دهم درصد خواهد بود. 
بر‌اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم به نسبت سال گذشته میلادی و از ۹.۶ درصد به ۲۹.۶ درصد در سال جاری و ۳۴ درصد در سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری از ۱۱.۸  درصد در سال گذشته میلادی به ۱۲.۸ درصد در سال جاری افزایش داشته است.
صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرد، با کاهش صادرات نفت، وضعیت اقتصادی رژیم ایران نیز رو به افول برود.