یک رسانه حکومتی نوشت رژیم آخوندی با ۲۱ ابرچالش مواجه است.

این رسانه رژیم، مهمترین بحرانهای گریبانگیر ولایت خامنه ای را به این شرح ردیف کرده است:
۱ - شکاف بین مردم و مسؤولان و نارضایتی های عمده و انباشته شده در بطن جامعه
۲ - احساس حضور حکومت در همه شؤون و احساس بی حریمی
۳ - زنان تحصیل کرده سرخورده... که به معنی وجود میلیون ها ناراضی است.
۴ - بحران آب
۵ - بیکاری: لشکر بیکاران
۶ - نقدینگی بالا
۷ - خروج مستمر سرمایه انسانی، فرار مغزها و «فرار دست ها»
این رسانه‌ حکومتی در ادامه از نظام آموزشی ناکارآمد، دشواری کسب و کار، فساد اداری، بحران اعتماد، احساس تبعیض، کاهش امید، حاشیه نشینی، بی دفاع بودن در برابر زلزله و بحران در نهادهای مالی و اقتصادی بخش عمومی به عنوان موارد دیگر ابرچالش در نظام ولایت فقیه نام برده است.