یک عضو اتاق بازرگانی رژیم با اعتراف به شکست سیاست تک نرخی کردن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز دوام چندانی نخواهد داشت و با فشار تقاضا و اینکه این سیاست قادر به پوشش تمام نیازهای متقاضیان نیست، دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد.

وی به دست داشتن ارگانهای حکومتی در قاچاق کلان ارز اذعان کرد و گفت: بیشترین ذخیره و جابجایی‌های ارز مربوط به سازمان‌ها، بانک، هلدینگ‌ها و خصولتی‌ها است که میلیون‌ها ارز را جابجا می‌کنند... کسانی دراین مدت ۱ میلیون یورو یا دلار خریده و درخانه یا در صرافی نگه داشته‌اند.