سردژخیم قضاییه خامنه‌ای، آخوند صادق لاریجانی، درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل در زمینه نقض حقوق‌بشر در ایران گفت حرفهای مجاهدین از زبان دبیرکل شنیده می‌شود.

آخوند جنایتکار با سوزش از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق‌بشر در ایران مدعی شد دبیر کل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی را که علیه جمهوری اسلامی کار می کنند مبنا قرار می‌دهد.
او هم‌چنین تنفر داخلی و بین‌المللی از دستگاه قضایی رژیم ولایت‌فقیه را هجمه‌هایی توصیف کرد که باعث خوف و ناامیدی قضات رژیم شده است.

او گفت:‌ دستگاه قضایی مسلماٌ کارش کار دشوار و پرخطریست. و از اون دشوارتر هجمه‌هایی‌ست که به دستگاه قضایی میشه. دستگاه قضایی باید با حفظ استقلال و اقتدار خودش، اونچه که وظیفه قانونی و چهارچوب شرعی هست انجام بده. نباید هم از هجمه دشمن ناامید شد و خوفناک و هم از برخی سخنان در داخل. باید اونچه که وظیفه است انجام بدیم.

اشاره آخوند صادق لاریجانی به برخی سخنان در داخل علیه دستگاه قضایی، اشاره به اظهارنظرهای احمدی‌نژاد و اعضای دولت است.

رحیم مشاعی معاون احمدی‌نژاد در آخرین اظهارنظر خود درباره دستگاه قضایی رژیم گفت: «این ادعا که انتقاد از عملکرد از مسئولان قضایی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست بدلیل اینکه مردم ناامید شدن و دشمن امیدوار شده مردم از نظام دلسرد شدن، این کدام مستند قانونی، براساس کدام مستند قانونی این ادعا از کجا معلومه که درسته، کی گفته که حرفهای ما مردم رو ناامید کرده...
از شما تعریف کنیم مردم خوشحال میشن؟ انتقاد کنیم به شما مردم ناراحت میشن!!! اگه ما بگیم شما بزودی از مقام تون خلع میشید و برکنار میشد و عزل میشید و فردا شما را محاکمه می کنند مردم ناراحت میشن، خوب یک نظر سنجی کنید ببینید مردم ناراحت میشن یا مردم خوشحال میشن...
میترسید خوب آره می ترسید برای اینکه فکر می کنید این عذر خواهی بعدش یک مطالبه ای وجود داره».