وزیر بهداشت رژیم اعتراف کرد:‌ آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودروهای سنگین، صد برابر دنیا است و از نظر مرگ و میر به ازای هر ده هزار خودرو وضعیت ایران تقریبا دو برابر متوسط دنیا و اروپا است.

این کارگزار رژیم به غیر استاندارد بودن جاده ها و خودروهایی که در این حاکمیت تولید می شود اشاره کرد و آنها را از عوامل این آمار وحشتناک توصیف کرد.

وزیر بهداشت رژیم گفت:‌ بیش از سی سال است که چشم به راه هستیم که خودروی استاندارد به بازار عرضه شود و متاسفانه کیفیت خودروها بهتر نشده و در برخی موارد بدتر هم شده است. وضعیت جاده های کشور بهتر از گذشته است اما با استانداردها فاصله داریم.
سرکرده نیروی انتظامی رژیم نیز گفت یکی از عوامل موثر در وقوع تصادفات، وجود نقاط حادثه خیز است که هنوز درصد قابل توجهی باقی مانده است.