روزنامه سپاه پاسداران خبر داد که سران سه قوه حکومت آخوندی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در جلسات آن شرکت نمی‌کنند.

از سوی دیگر سایت احمدی‌نژاد با درج تصویر او در جلسه مجمع تشیخص مصلحت نظام آخوندی به ریاست آخوند شاهرودی، حضور وی در جلسه این مجمع را برجسته کرد.

در همین حال پاسدار عبدالله گنجی گرداننده روزنامه سپاه پاسداران خطاب به سران سه قوه رژیم نوشت: سران سه قوه معترضند که چرا رهبر، احمدی‌نژاد را در مجمع منصوب نموده یا چرا اخراج نمی‌کند؛ یعنی همانگونه که احمدی‌نژاد آنان را غاصب می داند، سران قوا هم احمدی‌نژاد را غاصب یک کرسیِ مجمع می‌دانند. باید گفت، شما از منطق احمدی‌نژاد بهره برده‌اید و یا منطق وی را توجیه و قابل پذیرش کرده‌اید».
پاسدار عبدالله گنجی افزود: احمدی‌نژاد با شخصی‌سازیِ مسائل با رؤسای قوا و خصوصاً دستگاه قضا، به آنان هجمه می‌کند و حتی برایش مهم نیست که منصوب‌کننده رئیس دستگاه قضا یعنی رهبر درباره سخنان وی چه نظری دارد. این امر نه تنها اندکی بر مواضع احمدی‌نژاد اثری نداشته، بلکه چند گام جلوتر آمد و خواستار عزل سران سه قوه شد.