زندانی سیاسی سهیل عربی روز یکشنبه در ۴۶مین روز اعتصاب غذا، بدلیل وخامت حالش از بند ۳ زندان تهران بزرگ به بهداری منتقل شد.

وی در بهداری مانع از تزریق سرم به خود شده است.
گزارشهای رسیده هم چنین حاکیست که حسین شیرازی فرزند آیت‌الله صادق شیرازی که روز ۱۵اسفند در قم دستگیر شده بود، از روز یکشنبه در زندان قم دست به اعتصاب غذا زده است. وی توسط بیدادگاه ویژه روحانیت قم با دستور آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بازداشت شده و در سلول انفرادی به سر می‌برد. حسین شیرازی در مخالفت با ولایت فقیه در جلسهای در آذرماه گذشته حکومت ولایت فقیه را مشابه حکومت فرعون توصیف کرده بود.