جوانان قیام آفرین در تنکابن، روز یکشنبه ۲۲ بهمن بنر تبلیغاتی رژیم آخوندی به مناسبت دهه زجر را به آتش کشیدند.