روز شنبه قیام آفرینان در شهرهای مختلف میهن به فعالیت های خود همچنان ادامه دادند:

تهران گل گذاری مزار بنیانگذاران و مرکزیت سازمان مجاهدین – ۱۹ بهمن ۹۶
کرمانشاه – ۲۰ بهمن:‌آتش زدن بنر بزرگ عکس خامنه ای و خمینی با شعار
تهران – پاره کردن بنر دهه زجر رژیم توسط یک خانم چادری
ویسیان لرستان – آتش زدن بنر دهه زجر رژیم و عکس های خامنه ای و خمینی
همدان – ۲۰ بهمن:‌آتش زدن عکس خامنه ای و من یک براندازم مرگ بر اصل ولایت فقیه
تهران – ۱۹ بهمن ک‌ آتش زدن عکس خامنه ای:‌خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست . مرگ بر خامنه ای و روحانی
اهواز ۲۰ بهمن:‌آتش زدن عکس خمینی
تهران جوادیه ۲۰ بهمن شعار نویسی زیر
تهران ۱۹ بهمن:‌ جمعیت در بازار و شعار مرگ بر دیکتاتور روی جعبه برق و توضیح خبرنگار سیمای آزادی
ارومیه یگان ۵۵۵ سردار موسی خیابانی – شعار نویسی:‌مرگ بر خامنه ای کف خیابان
تهران – ۲۰ بهمن شعار مرگ بر خامنه ای روی دیوار
خرم آباد ۲۰ بهمن:‌شعار براندازم و خامنه ای رفتنی است روی دیوار
هشترود:‌بهمن ۹۶ پخش تراکت در بازار:‌ با صدای بلند فریاد می زنیم:‌مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی
بهبهان ۲۰ بهمن:‌شعار مرگ بر خامنه ای روی دیوار
کرج – ۲۰ بهمن شعار نویسی:‌مرگ برخامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه
سقز بهمن ۹۶:‌شعار نویسی مرگ بر خامنه ای
همدان ۲۰ بهمن:‌ شعار نویسی مرگ بر خامنه ای
شیراز ۲۰ بهمن شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش
خوزستان مسجد جامع ۲۰ بهمن:‌ تراکت تو دیکتاتور من آرش و درود بر رجوی در مسجد
سرپل ذهاب ۲۰ بهمن:‌ شعار مرگ بر خامنه ای بر روی وسایل زلزله زدگان
تهران:‌۲۰ بهمن شعارنویسی روی دیوار:‌تو دیکتاتور من آرش
ارومیه بهمن ۹۶ شعار نویسی روی دیوار
یزدانشهر مرگ بر خامنه ای بهمن ۹۶
مشهد ۱۹ بهمن شعار نویسی:‌تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش
گنبد کاووس – ۲۰ بهمن شعار مرگ بر خامنه ای روی دیوار
پیرانشهر ۲۱ بهمن شعار مرگ بر خامنه ای روی دیوار
نطنز ۲۰ بهمن: شعارمرگ بر خامنه ای جلوی پایگاه بسیج سپاه
جیرفت: ۲۰ بهمن شعار مرگ بر خامنه ای روی دیوار
تهران – ۲۰ بهمن شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش شعار نویسی