Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

محمدصابر رئیسی زندانی سیاسی بلوچ، روز چهارشنبه ۱۵ آذر، هشتمین روز اعتصاب غذای خود را در قرنطینه زندان اردبیل پشت سر گذاشت.

وی که روز ۸ آذر ماه؛ به بهانه واهی پس از بسته شدن به میله و مضروب شدن با چوب و شلاق به قرنطینه منتقل شده بود؛ به شدت از طرف عوامل رئیس زندان از ناحیه سر و چشم مصدوم شد؛ صورتش شکافت و هم اکنون بدلیل شدت التهاب بینایی فقط با یک چشم قادر به دیدن است.

محمدصابر ملک رئیسی در اعتراض به شکنجه و اعمال ضدانسانی اعمال شده بر علیه خودش از روز ۸ آذر دست به اعتصاب غذا زده است.

خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی در روزهای گذشته با تحصن در مقابل ستادخبری اطلاعات رژیم در استانداری زاهدان به این امر اعتراض کرده و خواهان انتقال فرزندان خود شدند.