Instagram

محمدصابر رئیسی زندانی سیاسی بلوچ، روز چهارشنبه ۱۵ آذر، هشتمین روز اعتصاب غذای خود را در قرنطینه زندان اردبیل پشت سر گذاشت.

وی که روز ۸ آذر ماه؛ به بهانه واهی پس از بسته شدن به میله و مضروب شدن با چوب و شلاق به قرنطینه منتقل شده بود؛ به شدت از طرف عوامل رئیس زندان از ناحیه سر و چشم مصدوم شد؛ صورتش شکافت و هم اکنون بدلیل شدت التهاب بینایی فقط با یک چشم قادر به دیدن است.

محمدصابر ملک رئیسی در اعتراض به شکنجه و اعمال ضدانسانی اعمال شده بر علیه خودش از روز ۸ آذر دست به اعتصاب غذا زده است.

خانواده های زندانیان سیاسی تبعیدی در روزهای گذشته با تحصن در مقابل ستادخبری اطلاعات رژیم در استانداری زاهدان به این امر اعتراض کرده و خواهان انتقال فرزندان خود شدند.