Instagram

بنا به گزارشهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی کشاورزان روستای جالیزی در استان ایلام با مأموران سرکوبگر انتظامی که قصد غصب زمینهایشان را داشتند، درگیر شدند.

در این درگیری که روز یکشنبه ۱۲ آ‌ذر به وقوع پیوست، مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی با باتوم و گاز اشک آور به کشاورزان حمله کرده و عده یی را مجروح و عده یی را دستگیر کردند.

در ادامه مأموران امنیتی با هجوم به بیمارستان دهلران عده یی از زنان مصدوم را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. مأموران امنیتی روز دوشنبه ۱۳ آذر نیز با دهها خودرو به روستای جلیزی حمله کردند، عده یی را مورد ضرب و شتم قرار داده و بیش از ۵۰ نفر دستگیر کردند.