Instagram

زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل در پیام تبریک خود بمناسبت ۱۶ آذر می نویسند: ما زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، ضمن یادبود سه شهید دانشجو در مبارزات بر علیه دیکتاتوری سلطنتی که در سال ۱۳۳۲ خون پاکشان به زمین ریخت؛ به روان آن شهیدان همیشه زنده درود می فرستیم و از دانشجویان میهنمان میخواهیم که همانند گذشته از دانشگاه بعنوان سنگری برای مبارزه بر علیه دیکتاتوری حکومت اخوندی و برقراری آزادی؛ حفاظت کنند و همانند گذشته آزادی و دمکراسی برای مردم ایران را فریاد بزنند.