Instagram

بروکسل - پارلمان اروپا - کنفرانس در آستانه روز جهانی حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

بروکسل – پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا – چهارشنبه ۱۵آذر ۹۶(ششم دسامبر۲۰۱۷) 

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، برای شرکت در کنفرانسی که توسط گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در آستانه روز جهانی حقوق بشربرگزار شد، شرکت کرد.
خانم رجوی در هنگام ورود به مقر پارلمان اروپا در بروکسل، مورد استقبال نایب رئیس پارلمان اروپا ریچارد چارنسکی و هیأتی از نمایندگان برجسته پارلمان اروپا و اعضای گروه دوستان ایران آزاد به ریاست ژرار دوپره وزیر دولت و نماینده پارلمان اروپا از بلژیک، قرار گرفت.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا که طی فعالیتهای مستمر خود درسالهای گذشته از حمایت صدها نماینده پارلمان اروپا از کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا و از گروهها و گرایشهای سیاسی مختلف پارلمان- چه در اجلاسیه های رسمی پارلمان و چه در برگزاری کنفرانسهای مختلف در بروکسل و استراسبورک، برخوردار بوده است، کنفرانس۶دسامبر ۲۰۱۷ را در آستانه روز جهانی حقوق بشر و سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰دسامبر ۱۹۴۷در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، برگزار کرد.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

این کنفرانس هم چنین درشرایطی برگزار میشود که جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی پس از ۲۹سال به گزارشهای رسمی ملل متحد راه یافته و هم درجامعه ایران و هم درسطح بین المللی در کانون توجهات و کارزارهای حقوق بشری قرار گرفته است.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

در کنفرانس پارلمان اروپا، سایر سخنرانان شامل شخصیتهای سیاسی و نمایندگان این پارلمان، ازجمله ریچارد چارنسکی و پاول تلیشگا دو نائب رئیس پارلمان اروپا و همچنین ژرارد دو پره، آنتئامک اینتائر، هاینس بکر، تونه کلام، آنا فوتیگا، آنا زابورسکا و استراون استیونسون ضمن محکوم‌کردن موج اعدام‌ها و جنایات حکومت آخوندی علیه مردم ایران و هم چنین مداخلات تروریستی و ثبات زای آن در منطقه، برلزوم اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی اتحادیه اروپا و مشروط‌کردن روابط با رژیم آخوندی به توقف اعدام‌ها و اعمال تحریم‌های فراگیر بر سپاه پاسداران تاکید کردند.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی

سخنرانان کنفرانس ۶دسامبر در پارلمان اروپا، دفاع از حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون پرداختن به رژیمی که در قطعنامه های مکرر ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده را فاقد معنا دانسته و ضمن انتقاد از سیاست مماشات و و نادیده گرفتن ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک مردم اروپا، حمایت نمایندگان پارلما اروپا را از جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷، مورد تاکید قرار دادند و خواهان تشکیل کمیته تحقیق بین اللملی و محاکمة سران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت در کشتار جمعی ۳۰هزار زندانی سیاسی شدند.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجویسخنرانان ضمن اشاره به موقعیت بحرانی دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم برایران، خواهان حمایت از مقاومت سازمانیافته مردم ایران و اهداف آلترناتیو دموکراتیک برای برقراری آزادی و دموکراسی شدند.

پارلمان اروپا - بروکسل -  کنفرانس حقوق بشر با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی