Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو زندانی سیاسی علی معزی از زندان تهران بزرگ، جمعی از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اردبیل و هم چنین دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب که سالها زندانی سیاسی دیکتاتوری آخوندی بوده است، طی پیامهایی، دانشجویان را به ایستادگی در برابر استبداد دینی و مبارزه برای آزادی فراخواندند.

زندانی سیاسی علی معزی در پیام خود نوشت: چشمه جوشان خون شهدای ۱۶ آذر بعدها همچنان علیه خودکامگی تداوم یافت. بطوری که بسیاری از قهرمانان زندان و کشته های میدان مبارزات دهه ۵۰ از دانشجویان بودند و نیز اکثریت دهها هزار شهدای دهه شصت را که مظلومانه پس از تحمل شکنجه های وحشیانه در مسلخ استبداد ولایت فقیه تیرباران شدند شهدای دانشجو و دانش آموز تشکیل میدادند.

زندانی سیاسی علی معزی تاکید کرد: به جان خریدن ناملایمات و مایه گذاشتن و فدا کردن در مبارزه هزینه و خسارت نیست،‌ بلکه بهای بایسته ای است که برای آزادی می پردازیم. زمانی که مردم احساس کنند و دریابند که بجای تسلیم و بی عملی کار دیگری هم میتوان و باید انجام داد مسیر تاریخ تغییر میکند. همبستگی های مردمی در زلزله اخیر کرمانشاه که علیرغم ممانعت های حکومتی اقدامات و ابتکارات خود را مستقلا به کرسی نشاندند،‌ نشان داد که آنها عزم و آّهنگ ریشه کنی استبداد را دارند. جامعه چشم انتظار میلیونها دانشجوست!