Instagram

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو زندانی سیاسی علی معزی از زندان تهران بزرگ، جمعی از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اردبیل و هم چنین دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب که سالها زندانی سیاسی دیکتاتوری آخوندی بوده است، طی پیامهایی، دانشجویان را به ایستادگی در برابر استبداد دینی و مبارزه برای آزادی فراخواندند.

زندانی سیاسی علی معزی در پیام خود نوشت: چشمه جوشان خون شهدای ۱۶ آذر بعدها همچنان علیه خودکامگی تداوم یافت. بطوری که بسیاری از قهرمانان زندان و کشته های میدان مبارزات دهه ۵۰ از دانشجویان بودند و نیز اکثریت دهها هزار شهدای دهه شصت را که مظلومانه پس از تحمل شکنجه های وحشیانه در مسلخ استبداد ولایت فقیه تیرباران شدند شهدای دانشجو و دانش آموز تشکیل میدادند.

زندانی سیاسی علی معزی تاکید کرد: به جان خریدن ناملایمات و مایه گذاشتن و فدا کردن در مبارزه هزینه و خسارت نیست،‌ بلکه بهای بایسته ای است که برای آزادی می پردازیم. زمانی که مردم احساس کنند و دریابند که بجای تسلیم و بی عملی کار دیگری هم میتوان و باید انجام داد مسیر تاریخ تغییر میکند. همبستگی های مردمی در زلزله اخیر کرمانشاه که علیرغم ممانعت های حکومتی اقدامات و ابتکارات خود را مستقلا به کرسی نشاندند،‌ نشان داد که آنها عزم و آّهنگ ریشه کنی استبداد را دارند. جامعه چشم انتظار میلیونها دانشجوست!